Премини към основното съдържание

Външна миграция по възраст и гражданство на мигриралите лица

Динамичен ред: Pop_5.8_Migration_DR.xls

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ ПО ВЪЗРАСТ И ГРАЖДАНСТВО НА МИГРИРАЛИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Възраст в навършени години Имигранти Емигранти
Общо Българско Чуждо в т.ч. Общо Българско Чуждо в т.ч.
Европейски съюз Извън Европейски съюз* Европейски съюз Извън Европейски съюз
Общо 40 619 19 032 21 587 7 615 13 972 13 175 11 972 1 203 140 1 063
0-4 2 551 1 871 680 141 539 172 165 7 1 6
5-9 1 894 1 161 733 149 584 254 241 13 0 13
10-14 1 262 589 673 141 532 280 266 14 1 13
15-19 1 897 600 1 297 279 1 018 266 243 23 5 18
20-24 3 137 769 2 368 656 1 712 631 483 148 20 128
25-29 3 615 1 579 2 036 720 1 316 911 728 183 33 150
30-34 3 732 1 683 2 049 619 1 430 1 054 912 142 14 128
35-39 3 562 1 642 1 920 643 1 277 1 178 1 073 105 12 93
40-44 3 173 1 477 1 696 598 1 098 1 241 1 137 104 8 96
45-49 2 970 1 330 1 640 685 955 1 330 1 238 92 8 84
50-54 2 869 1 235 1 634 765 869 1 058 972 86 3 83
55-59 2 830 1 371 1 459 689 770 821 736 85 6 79
60-64 2 881 1 451 1 430 635 795 655 589 66 6 60
65-69 2 466 1 404 1 062 520 542 803 744 59 8 51
70+ 1 780 870 910 375 535 2 521 2 445 76 15 61

* Включва граждани на трети страни, лица без гражданство и непоказано гражданство
28.04.2023