Премини към основното съдържание

Външна миграция по възраст и гражданство на мигриралите лица

Динамичен ред: Pop_5.8_Migration_DR.xls

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ ПО ВЪЗРАСТ И ГРАЖДАНСТВО НА МИГРИРАЛИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Възраст в навършени години Имигранти Емигранти
Общо Българско Чуждо в т.ч. Общо Българско Чуждо в т.ч.
Европейски съюз Извън Европейски съюз* Европейски съюз Извън Европейски съюз
Общо 39 461 22 087 17 374 5 459 11 915 26 755 24 442 2 313 66 2 247
0-4 2 308 1 883 425 80 345 538 518 20 0 20
5-9 1 571 1 179 392 61 331 696 665 31 0 31
10-14 970 600 370 43 327 910 872 38 0 38
15-19 1 787 685 1 102 130 972 2 023 1 969 54 0 54
20-24 2 917 970 1 947 573 1 374 3 921 3 684 237 13 224
25-29 3 571 1 798 1 773 656 1 117 3 720 3 447 273 13 260
30-34 3 766 2 056 1 710 516 1 194 3 184 2 973 211 9 202
35-39 3 530 1 937 1 593 481 1 112 2 705 2 524 181 3 178
40-44 3 352 1 878 1 474 486 988 2 247 2 074 173 5 168
45-49 2 975 1 596 1 379 450 929 1 757 1 583 174 6 168
50-54 2 702 1 430 1 272 477 795 1 329 1 159 170 3 167
55-59 2 726 1 572 1 154 488 666 1 105 905 200 9 191
60-64 2 785 1 689 1 096 419 677 804 627 177 3 174
65-69 2 356 1 548 808 336 472 757 590 167 1 166
70+ 2 145 1 266 879 263 616 1 059 852 207 1 206

* Включва граждани на трети страни, лица без гражданство и непоказано гражданство
29.04.2022