Премини към основното съдържание

Външна миграция по възраст и гражданство на мигриралите лица

Динамичен ред: Pop_5.8_Migration_DR.xls

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ ПО ВЪЗРАСТ И ГРАЖДАНСТВО НА МИГРИРАЛИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Възраст в навършени години Имигранти Емигранти
Общо Българско Чуждо в т.ч. Общо Българско Чуждо в т.ч.
Европейски съюз Извън Европейски съюз* Европейски съюз Извън Европейски съюз
Общо 37 364 24 007 13 357 887 12 470 6 649 3 658 2 991 131 2 860
0-4 1 657 1 332 325 9 316 172 145 27 2 25
5-9 1 217 882 335 14 321 245 195 50 1 49
10-14 862 489 373 10 363 202 157 45 2 43
15-19 1 362 647 715 11 704 188 137 51 2 49
20-24 2 549 1 362 1 187 59 1 128 543 209 334 19 315
25-29 3 175 2 125 1 050 66 984 593 342 251 14 237
30-34 3 590 2 316 1 274 101 1 173 648 382 266 15 251
35-39 3 471 2 251 1 220 98 1 122 615 367 248 10 238
40-44 3 340 2 179 1 161 95 1 066 706 429 277 16 261
45-49 3 034 1 971 1 063 89 974 614 413 201 8 193
50-54 2 827 1 863 964 76 888 466 256 210 15 195
55-59 2 856 1 877 979 78 901 400 185 215 8 207
60-64 2 963 1 921 1 042 51 991 407 166 241 9 232
65-69 2 459 1 676 783 61 722 370 121 249 5 244
70+ 2 002 1 116 886 69 817 480 154 326 5 321

* Включва граждани на трети страни, лица без гражданство и непоказано гражданство
12.04.2021