Премини към основното съдържание

Деца в детските ясли към 31.12. по пол, статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_5.3.xls

ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ1 КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо Момчета Момичета
Общо 29 238 15 169 14 069
Северозападен 2 891 1 502 1 389
Видин 225 123 102
Враца 701 378 323
Ловеч 458 246 212
Монтана 347 172 175
Плевен 1 160 583 577
Северен централен 2 695 1 396 1 299
Велико Търново 868 453 415
Габрово 467 224 243
Разград 299 159 140
Русе 814 422 392
Силистра 247 138 109
Североизточен 3 738 1 905 1 833
Варна 2 090 1 046 1 044
Добрич 580 293 287
Търговище 312 151 161
Шумен 756 415 341
Югоизточен 4 030 2 087 1 943
Бургас 1 483 771 712
Сливен 564 294 270
Стара Загора 1 512 788 724
Ямбол 471 234 237
Югозападен 11 186 5 823 5 363
Благоевград 1 544 802 742
Кюстендил 315 159 156
Перник 381 199 182
София 965 508 457
София (столица) 7 981 4 155 3 826
Южен централен 4 698 2 456 2 242
Кърджали 407 201 206
Пазарджик 528 275 253
Пловдив 2 773 1 460 1 313
Смолян 252 131 121
Хасково 738 389 349

1 Вкл. деца в яслените групи в детски градини.
14.05.2021