Наблюдение на бизнес тенденциите в услугите (КИД - 2008)


Динамичен ред: Uslugi_KID.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ -
м. Февруари 2021 година
Наименование на показателите    
Настоящо бизнес състояние баланс -21.6
Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 9.7
Настоящо търсене на услуги баланс -20.1
Очаквано търсене на услуги през следващите три месеца баланс 7.9
Оценка за движението на персонала през последните три месеца баланс -4.5
Очаквания за персонала през следващите три месеца баланс -1.7
Очаквания за цените през следващите три месеца баланс 3.1
Бизнес климат в сектора на услугите % -7.3
Показател на доверие в сектора на услугите % -11.3
Фактори, затрудняващи дейността на предприятията:
Недостатъчно търсене % 24.6
Конкуренция в бранша % 24.9
Финансови проблеми % 13.1
Несигурна икономическа среда % 57.6
Слабости в икономическото законодателство % 12.6
Недостиг на работна сила % 6.2
Недостиг на площ и/или оборудване % 0.3
Други % 31.0
Без затруднения % 10.4
26.02.2021
 • петък, 28 декември 2018 - 11:00

  През декември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността.

 • четвъртък, 29 ноември 2018 - 11:00

  През ноември 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно.

 • сряда, 14 ноември 2018 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2018 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12.7% по-малко в сравнение с предходната 2017 година. Прогнозите за 2019 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 8.7% спрямо 2018 година.

 • сряда, 7 ноември 2018 - 11:00

  През октомври 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

 • понеделник, 29 октомври 2018 - 11:00

  През октомври 2018 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

 • петък, 28 септември 2018 - 11:00

  През септември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.5 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите.

 • сряда, 29 август 2018 - 11:00

  През август 2018 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 2.9 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • вторник, 7 август 2018 - 11:00

  През юли 2018 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред населението в селата.

 • понеделник, 30 юли 2018 - 11:00

  През юли 2018 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността се наблюдава понижение.

 • петък, 29 юни 2018 - 11:00

  През юни 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите.

Страници