Наблюдение на бизнес тенденциите в услугите (КИД - 2008)


Динамичен ред: Uslugi_KID.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ -
м. Февруари 2021 година
Наименование на показателите    
Настоящо бизнес състояние баланс -21.6
Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 9.7
Настоящо търсене на услуги баланс -20.1
Очаквано търсене на услуги през следващите три месеца баланс 7.9
Оценка за движението на персонала през последните три месеца баланс -4.5
Очаквания за персонала през следващите три месеца баланс -1.7
Очаквания за цените през следващите три месеца баланс 3.1
Бизнес климат в сектора на услугите % -7.3
Показател на доверие в сектора на услугите % -11.3
Фактори, затрудняващи дейността на предприятията:
Недостатъчно търсене % 24.6
Конкуренция в бранша % 24.9
Финансови проблеми % 13.1
Несигурна икономическа среда % 57.6
Слабости в икономическото законодателство % 12.6
Недостиг на работна сила % 6.2
Недостиг на площ и/или оборудване % 0.3
Други % 31.0
Без затруднения % 10.4
26.02.2021

Страници