Преброяване на населението и жилищния фонд


  • Население по области, общини, населени места и възраст към 01.02.2011 г.
  • Окончателни резултати от Преброяване 2011
  • Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година

    От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяванията осигуряват надеждна, изчерпателна и детайлизирана по административно-териториални единици информация за броя и структурата на населението и жилищния фонд, както и за промените, които настъпват в тях. Преброяванията са и единствен източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата и семействата на територията на страната. Тази информация е необходима и е в основата на цялостната държавна политика в продължение на десетилетие.