Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ, III ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2021=100
Товарен автомобилен транспорт H494 125.75 103.22 119.90
Морски транспорт H501_502 99.08 104.48 120.11
Въздушен транспорт H51 108.02 102.53 107.24
Складиране и съхраняване на товари H521 111.32 99.73 110.83
Обработка на товари H5224 140.14 100.00 121.56
Пощенски и куриерски услуги H53 130.01 105.12 113.88
в т. ч. Пощенски услуги H531 125.29 107.92 107.93
Куриерски услуги H532 132.29 104.45 115.36
Далекосъобщения J61 93.24 100.36 98.94
Дейности в областта на информационните технологии J62 139.46 102.04 110.14
Информационни услуги J63 120.21 101.97 107.63
Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението M69_M702 118.46 100.13 104.93
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M71 121.97 101.04 105.36
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 123.53 100.38 112.31
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 127.41 100.69 105.64
Дейности по охрана и разследване N80 129.76 101.26 109.07
Дейности по почистване N812 115.28 103.68 108.99
01.12.2022