Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ, I ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2021=100
Товарен автомобилен транспорт H494 114.23 107.03 111.63
Морски транспорт H501_502 77.88 106.00 94.95
Въздушен транспорт H51 103.72 100.65 102.74
Складиране и съхраняване на товари H521 105.18 102.84 106.58
Обработка на товари H5224 140.04 121.46 121.37
Пощенски и куриерски услуги H53 118.41 102.08 106.86
в т. ч. Пощенски услуги H531 116.09 100.00 100.00
Куриерски услуги H532 120.02 102.59 108.65
Далекосъобщения J61 95.56 101.40 101.40
Дейности в областта на информационните технологии J62 131.98 101.76 106.15
Информационни услуги J63 114.61 100.74 103.18
Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението M69_M702 115.47 101.26 103.80
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M71 118.80 101.33 103.97
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 118.91 102.73 107.97
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 122.80 101.77 102.20
Дейности по охрана и разследване N80 123.44 103.27 103.91
Дейности по почистване N812 108.56 102.23 103.38
01.06.2022