Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ, II ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2020=100
Товарен автомобилен транспорт H494 103.05 100.70 101.55
Морски транспорт H501_502 81.67 99.57 94.19
Въздушен транспорт H51 101.53 100.57 95.52
Складиране и съхраняване на товари H521 99.49 100.81 98.57
Обработка на товари H5224 115.15 99.80 99.97
Пощенски и куриерски услуги H53 111.71 100.81 102.92
в т. ч. Пощенски услуги H531 116.09 100.00 100.00
Куриерски услуги H532 111.59 101.02 103.71
Далекосъобщения J61 94.24 100.00 101.95
Дейности в областта на информационните технологии J62 126.89 102.06 103.64
Информационни услуги J63 112.67 101.43 101.81
Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението M69_M702 113.34 101.89 101.92
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M71 115.41 101.01 102.32
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 111.20 100.97 101.92
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 122.23 101.72 101.20
Дейности по охрана и разследване N80 119.91 100.94 103.86
Дейности по почистване N812 105.53 100.50 101.42
01.09.2021