Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ, IV ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2022=100
Товарен автомобилен транспорт H494 129.15 100.47 100.59
Морски транспорт H501_502 98.27 94.19 93.76
Въздушен транспорт H51 117.14 100.00 108.44
Складиране и съхраняване на товари H521 116.28 101.37 102.80
Обработка на товари H5224 153.09 100.86 109.24
Пощенски и куриерски услуги H53 130.81 102.42 100.28
в т. ч. Пощенски услуги H531 130.17 100.00 100.00
Куриерски услуги H532 132.11 103.03 100.35
Далекосъобщения J61 98.31 99.31 104.99
Дейности в областта на информационните технологии J62 153.62 101.81 106.79
Информационни услуги J63 134.42 101.25 106.48
Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението M69_M702 130.95 101.08 107.02
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M71 133.46 102.17 106.86
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 131.07 102.11 103.34
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 139.58 100.86 108.51
Дейности по охрана и разследване N80 148.32 101.39 110.32
Дейности по почистване N812 139.05 107.69 117.82
01.03.2024