Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - МАРТ 2022 ГОДИНА 1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Общо G 148.3 10.3
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 165.1 -1.6
Търговия с автомобили G451 180.7 -6.7
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 79.5 -26.9
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 155.0 22.1
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 148.5 12.1
Търговия на едро чрез посредничество G461 105.1 16.9
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 203.1 37.7
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 91.5 -14.2
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 151.9 -1.2
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 203.1 34.8
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 144.9 16.9
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 167.1 27.8
Неспециализирана търговия на едро G469 126.8 -17.0
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 143.4 9.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 152.2 8.8
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 128.9 1.7
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 152.1 13.8
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 171.3 13.8
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 121.3 -3.7
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 160.8 19.5
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 162.0 20.4
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 182.2 9.7
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 161.4 19.9
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 127.2 1.7
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 164.7 12.4
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 136.8 2.4
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 107.7 14.1
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 475.7 14.1

1 - Предварителни данни
10.05.2022