Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - МАРТ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 148.4 1.8
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 174.4 -0.8
Търговия с автомобили G451 187.9 0.8
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 85.3 -4.8
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 161.0 -0.9
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 145.8 6.7
Търговия на едро чрез посредничество G461 102.8 14.2
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 192.9 25.4
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 97.7 -2.2
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 146.7 -1.0
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 197.0 15.1
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 137.1 5.6
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 158.6 13.3
Неспециализирана търговия на едро G469 169.7 -0.2
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 149.3 1.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 157.2 1.8
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 131.1 -0.8
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 157.1 2.0
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 178.0 3.5
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 120.9 1.0
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 178.2 3.5
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 164.5 8.3
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 174.4 0.8
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 168.9 4.6
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 129.6 -1.0
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 179.4 1.1
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 141.7 -0.1
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 115.7 -1.0
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 466.1 9.0

1 - Предварителни данни
10.05.2022