Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - МАРТ 2023 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 132.8 -0.2
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 195.9 17.4
Търговия с автомобили G451 217.3 19.2
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 92.2 9.0
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 161.7 4.6
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 122.1 -1.1
Търговия на едро чрез посредничество G461 126.3 -2.2
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 112.6 -2.8
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 98.3 6.0
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 139.8 3.9
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 215.4 5.2
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 127.3 0.6
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 125.4 -3.0
Неспециализирана търговия на едро G469 148.5 21.9
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 146.7 -0.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 155.2 -1.1
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 128.6 -0.5
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 157.1 -0.7
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 177.6 -1.6
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 178.2 -8.8
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 181.8 -1.2
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 143.3 1.8
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 148.2 1.1
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 163.5 1.6
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 125.6 -0.6
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 203.7 1.4
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 150.1 -0.5
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 112.2 2.2
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 657.5 3.1

1 - Предварителни данни
10.05.2023