Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - МАРТ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на 2021=100
Общо G 148.3 121.1 110.3
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 165.1 110.3 98.4
Търговия с автомобили G451 180.7 114.4 93.3
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 84.3 104.7 77.4
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 155.0 101.3 122.1
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 148.5 125.3 112.1
Търговия на едро чрез посредничество G461 105.1 136.8 116.9
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 203.1 161.0 137.8
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 91.5 108.3 85.8
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 151.9 103.5 98.8
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 203.1 132.2 134.8
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 144.9 123.4 116.9
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 167.1 138.6 127.7
Неспециализирана търговия на едро G469 126.8 95.8 83.0
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 143.4 114.1 109.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 152.2 115.3 108.8
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 128.9 111.4 101.7
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 152.1 115.4 113.8
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 171.3 117.9 113.8
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 121.4 134.7 96.5
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 160.8 122.8 119.5
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 162.0 122.7 120.3
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 182.2 109.3 109.7
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 161.4 122.7 119.9
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 127.2 111.4 101.7
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 164.7 114.2 112.5
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 136.8 111.2 102.3
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 107.7 107.1 114.0
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 475.7 111.0 114.1

1 - Предварителни данни
10.05.2022