Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на 2021=100
Общо G 182.3 101.9 132.7
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 140.4 104.9 105.4
Търговия с автомобили G451 137.8 111.3 101.1
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 107.4 104.8 97.7
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 156.9 93.8 117.9
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 184.7 101.0 138.2
Търговия на едро чрез посредничество G461 169.7 120.9 230.9
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 263.2 87.8 185.2
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 126.0 108.0 97.9
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 158.1 100.7 122.0
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 140.9 101.8 143.0
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 140.6 86.3 117.6
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 227.6 105.2 167.6
Неспециализирана търговия на едро G469 160.4 103.0 95.1
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 186.9 103.6 126.1
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 191.3 102.7 120.6
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 186.4 103.8 120.8
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 187.2 103.6 129.4
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 195.3 102.0 120.4
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 159.9 112.8 112.6
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 167.1 90.8 111.2
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 213.2 104.9 142.2
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 180.2 103.3 108.8
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 189.7 98.1 126.4
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 183.2 103.6 119.9
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 195.1 107.4 120.1
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 208.9 104.6 126.9
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 167.9 108.3 162.0
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 500.4 105.6 128.9

1 - Предварителни данни
08.07.2022