Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Общо G 182.3 32.7
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 140.4 5.4
Търговия с автомобили G451 137.8 1.1
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 104.1 -9.2
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 156.9 17.9
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 184.7 38.1
Търговия на едро чрез посредничество G461 169.7 130.9
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 263.2 85.2
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 126.0 -2.0
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 158.1 22.0
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 140.9 43.0
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 140.6 17.7
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 227.6 67.6
Неспециализирана търговия на едро G469 160.4 -4.9
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 186.9 26.1
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 191.3 20.6
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 186.4 20.9
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 187.2 29.4
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 195.3 20.4
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 160.9 13.3
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 167.1 11.2
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 213.2 42.2
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 180.2 8.8
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 189.7 26.4
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 183.2 20.0
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 195.1 20.1
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 208.9 26.9
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 167.9 61.9
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 500.4 28.8

1 - Предварителни данни
08.07.2022