Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - АПРИЛ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 186.6 -1.0
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 138.6 -3.3
Търговия с автомобили G451 138.6 1.2
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 109.6 0.2
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 170.6 -0.2
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 193.1 -0.7
Търговия на едро чрез посредничество G461 126.8 -3.0
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 361.2 -14.8
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 121.8 -1.6
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 162.0 -1.6
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 155.3 1.5
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 158.9 0.9
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 213.9 0.2
Неспециализирана търговия на едро G469 187.0 -2.8
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 183.0 0.9
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 188.8 1.0
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 178.8 2.2
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 185.1 1.3
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 201.4 1.1
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 129.0 5.0
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 192.2 0.8
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 205.2 -4.7
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 180.2 -1.7
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 198.1 -0.3
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 176.0 1.5
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 187.5 1.4
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 194.1 2.5
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 159.3 2.2
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 482.2 -1.2

1 - Предварителни данни
10.06.2022