Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - АПРИЛ 2023 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 181.6 -2.2
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 152.7 -0.7
Търговия с автомобили G451 177.4 5.3
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 138.9 -4.1
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 171.4 -6.7
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 173.7 -1.3
Търговия на едро чрез посредничество G461 144.2 -14.5
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 256.4 1.6
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 131.6 -10.5
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 172.5 -3.0
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 173.8 -0.5
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 144.7 -6.8
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 170.3 -3.0
Неспециализирана търговия на едро G469 201.4 -0.7
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 194.3 -2.2
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 212.2 -1.7
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 202.0 -1.4
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 192.4 -2.1
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 221.4 -2.1
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 156.6 -4.6
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 210.8 -0.9
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 221.0 -7.9
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 180.0 0.7
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 223.4 -2.0
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 197.7 -1.3
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 230.6 -0.8
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 232.7 -2.4
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 115.7 -6.5
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 753.1 -3.1

1 - Предварителни данни
09.06.2023