Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ, ЮНИ 2022 ГОДИНА1
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Строителство-общо F 95.9 -0.5
Сградно строителство F_CC1 102.8 0.7
Гражданско/инженерно строителство F_CC2 88.3 -2.0

1 - предварителни данни
10.08.2022