Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ, АВГУСТ 2021 ГОДИНА1
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Строителство-общо F 93.7 2.4
Сградно строителство F_CC1 99.7 2.0
Гражданско/инженерно строителство F_CC2 87.0 3.0

1 - предварителни данни
08.10.2021