Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ, ЮНИ 2022 ГОДИНА1
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Строителство-общо F 90.8 -1.4
Сградно строителство F_CC1 98.0 -1.1
Гражданско/инженерно строителство F_CC2 82.7 -1.9

1 - предварителни данни
10.08.2022