Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ, АВГУСТ 2021 ГОДИНА1
Сезонно неизгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Строителство-общо F 93.3 97.8 105.2
Сградно строителство F_CC1 99.3 98.4 104.7
Гражданско/инженерно строителство F_CC2 86.6 97.1 105.8

1 - предварителни данни
08.10.2021