Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ, ЮНИ 2022 ГОДИНА1
Сезонно неизгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс 2015=100 Предходният месец = 100 Съответният месец на предходната година = 100
Строителство-общо F 97.5 113.2 99.6
Сградно строителство F_CC1 104.5 112.2 100.8
Гражданско/инженерно строителство F_CC2 89.8 114.5 98.0

1 - предварителни данни
10.08.2022