Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: Agr1.1.xls

ЦЕНИ И ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.
№ по ред Показатели Връзки Измер. единица Средна цена (лева) Индекси при база:
2015=100 съотв. трим. на предходна година=100 предходна година=100
1 Зърнени култури 1=2+5+6+7+8+9+10 x x 134.1 66.7 67.8
2 Пшеница - общо 2=3+4 x x 131.4 65.3 66.0
3 Мека пшеница 3 т 400.40 131.3 65.2 65.9
4 Твърда пшеница 4 т 515.98 147.6 71.1 75.3
5 Ръж 5 т 384.19 147.9 62.0 63.9
6 Ечемик 6 т 386.32 127.5 66.4 68.2
7 Овес 7 т 441.26 122.1 73.4 78.2
8 Царевица 8 т 373.87 136.6 65.9 66.1
9 Неолющен ориз(арпа) 9 т 1 132.43 172.5 115.3 139.0
10 Други зърнени култури 10 x x 142.3 70.4 76.3
11 Технически култури 11=12+17+21+25 х x 106.7 70.8 66.6
12 Маслодайни семена 12=13+14+15+16 x x 105.4 68.0 63.9
13 Семена от репица или от рапица 13 т 750.15 111.9 68.1 65.2
14 Семена от слънчоглед 14 т 733.53 105.1 67.9 63.7
15 Соя 15 т 1 054.00 111.3 70.6 81.4
16 Фъстъци 16 т - - - -
17 Култури със сухи бобови шушулки 17=18+19+20 x x 100.6 115.6 125.6
18 Грах зърно и фуражен грах 18 т 607.45 97.5 98.5 93.4
19 Фасул, зърно 19 т 2 595.83 94.8 126.9 142.4
20 Леща, зърно 20 т 1 929.13 137.71 77.17 87.92
21 Суров тютюн 21=22+23+24 x x 187.8 145.4 129.8
22 Тютюн "Ориенталски" 22 т 10 197.0 194.2 157.7 132.7
23 Тютюн "Виржиния" 23 т - - - -
24 Тютюн "Бърлей" 24 т 5 000.0 163.6 125.0 125.0
25 Други технически култури 25=26+27+28 x x 59.7 102.0 93.5
26 Памук, неомаганен 26 т 949.83 135.69 78.59 80.06
27 Хмел 27 кг 16.50 207.55 108.55 108.55
28 Други технически култури 28=29+30+36 x x 55.5 101.9 93.0
29 Лечебни растения 29 х x 174.3 100.0 101.8
30 Многогодишни етерично-маслодайни,използв.в медицината 30=31+32+33+34 x x 36.6 110.1 93.8
31 Мента 31 кг 13.67 360.60 169.42 169.52
32 Маслодайна роза 32 кг - - - -
33 Лавандула (зелена маса) 33 кг 0.52 26.94 68.92 73.48
34 Други многодишни етерично-маслодайни 34=35 x x 100.0 227.4 151.1
35 Резене 35 кг 3.00 100.0 227.4 151.1
36 Подправки-необработени 36=37 x x 71.3 75.9 79.3
37 Семена от кориандър 37 кг 1.01 71.3 75.9 79.3
38 Фуражни култури 38=39+40 x x 150.2 114.2 119.9
39 Царевица за силаж 39 кг 0.15 166.12 111.84 120.34
40 Други фуражни култури 40=41+42 х x 142.1 120.6 118.6
41 Сено от естествени ливади 41 кг 0.25 141.3 123.9 122.9
42 Люцерна, сено 42 кг 0.29 144.8 115.4 111.6
43 Зеленчуци отглеждани за техните плодове; разсадници и цветя 43=44+62 x x 123.3 107.9 100.6
44 Пресни зеленчуци 44=45+48 x x 123.3 108.3 100.8
45 Домати 45=46+47 x x 132.5 110.2 92.5
46 Домати от открити площи 46 т 543.00 117.35 107.73 80.34
47 Домати, оранжерийни 47 т 1 380.36 132.5 110.2 92.5
48 Други пресни зеленчуци 48=49+50+51+54+
55+56+57+58
x x 120.4 107.4 104.7
49 Зеле главесто, бяло 49 т 460.02 99.36 105.84 105.85
50 Салати и марули 50 бр 0.70 159.2 105.1 101.8
51 Краставици и корнишони 51=52+53 х x 119.4 109.6 104.8
52 Краставици и корнишони от открити площи 52 т - - - -
53 Краставици и корнишони, оранжерийни 53 т 1 431.71 119.4 109.6 104.8
54 Моркови 54 т 526.41 112.1 108.5 105.2
55 Лук кромид, зрял 55 т 469.94 107.1 119.8 118.6
56 Фасул градински, зелен 56 т 765.00 164.61 165.23 200.39
57 Грах градински, зелен 57 т 900.00 193.13 112.50 113.64
58 Други пресни зеленчуци; други 58=59+60+61 x x 147.7 102.2 100.9
59 Чесън зрял 59 т 3 811.19 - 87.6 87.8
60 Лук кромид, зелен 60 бр 0.44 163.3 105.0 107.3
61 Пипер зелен или червен, на открито 61 т 902.97 140.77 108.18 101.78
62 Разсадници и цветя 62 x x 130.1 100.6 98.9
63 Картофи 63 т 663.25 171.7 120.7 122.4
64 Плодове 64=65+78 x x 119.5 107.1 106.1
65 Пресни плодове 65=66+67+68+69 x x 120.8 95.9 96.7
66 Ябълки 66 т 627.37 134.1 102.3 101.1
67 Круши 67 т 853.03 112.18 99.08 100.58
68 Праскови 68 т 908.75 169.35 - -
69 Други пресни плодове, орехи и други 69=70+71+72+73+74 x x 106.1 88.4 91.4
70 Череши 70 т - - - -
71 Сливи, сини 71 т 584.81 123.57 119.43 122.30
72 Ягоди 72 т - - - -
73 Обикновени орехи с черупки 73 т 1 707.4 91.6 85.5 88.8
74 Други пресни плодове, други 74=75+76+77 x x 121.2 101.7 103.0
75 Кайсии и зарзали 75 т 783.72 121.2 101.7 103.0
76 Вишни 76 т - - - -
77 Малини, култивирани 77 т - - - -
78 Грозде - от лозя 78=79+80 x x 119.33 110.32 108.73
79 Десертно грозде - от лозя 79 т 1 064.4 154.24 108.20 103.32
80 Винено грозде - от лозя 80 т 714.4 118.69 110.45 109.06
81 Други растителни продукти 81=82+83 х x 158.7 107.1 110.7
82 Семена 82 x x 158.4 107.5 109.9
83 Други растителни продукти: други 83=84 x x 162.8 103.2 118.2
84 Гъби култивирани 84 т 4 260.44 162.8 103.2 118.2
85 Зеленчуци и плодове 85=43+64 х x 120.8 107.5 103.2
86 Растениевъдство - общо 87=1+11+38+43+
63+64+81
x x 121.8 74.4 72.6
87 Растениевъдство, без зеленчуци и плодове 86=1+11+38+63+81 x x 122.0 70.2 68.8
88 Живи животни 88=89+90+91+92+
93+94+95+96
х x 141.0 107.8 121.5
89 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 89 x x 149.2 101.1 111.7
90 Живи животни от рода на едрия рогат добитък над 1 г. 90 x x 148.4 100.9 111.8
91 Живи животни-едър рогат добитък до 1 година 91 x x 152.4 104.7 110.7
92 Живи животни от рода на свинете 92 x x 166.4 111.0 130.1
93 Живи животни от рода на овцете и кози 93 x x 129.1 107.0 104.2
94 Живи животни от рода на овцете 94 x x 138.7 106.1 103.2
95 Живи животни от рода на козите 95 x x 122.9 117.8 115.6
96 Домашни птици, живи 96 x x 124.8 107.4 117.7
97 Пилета, бройлери до 6 месеца 97 т 2 685.64 133.1 107.7 117.8
98 Кокошки-носачки на яйца за консумация 98 т 1 829.57 116.1 70.3 106.9
99 Животински продукти 99=100+107+110 x x 151.8 93.9 109.5
100 Сурово мляко 100=101+104 x x 151.2 92.1 102.8
101 Сурово мляко от едър рогат добитък 101=102+103 x x 146.1 89.2 101.4
102 Краве мляко,сурово 102 хил.л 852.29 147.6 88.5 101.1
103 Биволско мляко,сурово 103 хил.л 1 480.49 114.5 102.6 108.9
104 Сурово мляко от дребен рогат добитък 104=105+106 х x 167.7 100.4 112.6
105 Овче мляко, сурово 105 хил.л 2 019.48 158.6 100.8 114.4
106 Козе мляко, сурово 106 хил.л 1 138.70 187.3 99.6 107.1
107 Птичи яйца с черупки 107=108+109 x x 160.4 93.4 121.2
108 Кокоши яйца за консумация 108 хил.бр 244.03 194.4 93.4 121.2
109 Кокоши яйца за разплод 109 хил.бр 464.65 126.4 106.5 112.3
110 Други животински продукти 110 x x 139.3 107.6 103.9
111 Животновъдство 111=88+99 x x 146.7 101.5 116.0
112 Селско стопанство - общо 113=87+111 x x 124.9 79.5 80.9
113 Селско стопанство, без зеленчуци и плодове 112=86+111 x x 125.4 76.7 78.7
15.02.2024