Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: Agr1.1.xls

ЦЕНИ И ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.
№ по ред Показатели Връзки Измер. единица Средна цена (лева) Индекси при база:
2015=100 съответно тримесечие на предходна година=100 предходна година=100
1 Зърнени култури 1=2+5+6+7+8+9+10 x x 202.1 156.5 150.8
2 Пшеница - общо 2=3+4 x x 203.2 165.3 155.3
3 Мека пшеница 3 т 620.12 203.4 165.3 155.3
4 Твърда пшеница 4 т 654.88 187.3 176.0 153.6
5 Ръж 5 т 550.00 211.8 161.4 154.0
6 Ечемик 6 т 531.86 175.5 162.9 151.9
7 Овес 7 т 519.17 143.7 138.6 138.6
8 Царевица 8 т 593.99 217.1 147.5 147.5
9 Неолющен ориз(арпа) 9 т 830.33 126.5 115.3 123.9
10 Други зърнени култури 10 x x 184.1 132.9 137.1
11 Технически култури 11=12+17+21+25 х x 163.2 137.4 134.3
12 Маслодайни семена 12=13+14+15+16 x x 195.5 141.3 135.2
13 Семена от репица или от рапица 13 т 969.20 144.6 128.6 103.9
14 Семена от слънчоглед 14 т 1 457.09 208.8 145.7 146.0
15 Соя 15 т 1 433.33 151.3 150.9 157.2
16 Фъстъци 16 т - - - -
17 Култури със сухи бобови шушулки 17=18+19+20 x x 96.9 79.0 83.2
18 Грах зърно и фуражен грах 18 т 620.33 99.6 106.1 135.0
19 Фасул, зърно 19 т 1 550.00 56.6 77.5 80.4
20 Леща, зърно 20 т 1 700.00 121.4 102.2 94.2
21 Суров тютюн 21=22+23+24 x x - - -
22 Тютюн "Ориенталски" 22 т - - - -
23 Тютюн "Виржиния" 23 т - - - -
24 Тютюн "Бърлей" 24 т - - - -
25 Други технически култури 25=26+27+28 x x 86.1 145.5 153.2
26 Памук, неомаганен 26 т - - - -
27 Хмел 27 кг - - - -
28 Други технически култури 28=29+30+36 x x 86.1 145.5 153.2
29 Лечебни растения 29 х x - - -
30 Многогодишни етерично-маслодайни,използв.в медицината 30=31+32+33+34 x x 81.5 154.0 157.3
31 Мента 31 кг - - - -
32 Маслодайна роза 32 кг 2.94 82.38 161.32 160.71
33 Лавандула (зелена маса) 33 кг 0.66 34.02 132.00 98.55
34 Други многодишни етерично-маслодайни 34=35 x x 100.0 129.8 182.8
35 Резене 35 кг 2.99 100.0 129.8 182.8
36 Подправки-необработени 36=37 x x 100.9 98.0 130.4
37 Семена от кориандър 37 кг 1.43 100.9 98.0 130.4
38 Фуражни култури 38=39+40 x x 120.4 121.0 125.3
39 Царевица за силаж 39 кг - - - -
40 Други фуражни култури 40=41+42 х x 120.4 121.0 125.3
41 Сено от естествени ливади 41 кг 0.21 115.4 120.8 130.8
42 Люцерна, сено 42 кг 0.25 127.1 121.2 120.4
43 Зеленчуци отглеждани за техните плодове; разсадници и цветя 43=44+62 x x 167.5 132.8 137.3
44 Пресни зеленчуци 44=45+48 x x 173.3 132.1 139.4
45 Домати 45=46+47 x x 191.5 137.5 160.6
46 Домати от открити площи 46 т 866.67 187.31 116.13 137.19
47 Домати, оранжерийни 47 т 2 015.77 193.5 141.2 164.7
48 Други пресни зеленчуци 48=49+50+51+54+
55+56+57+58
x x 137.5 128.1 123.5
49 Зеле главесто, бяло 49 т 564.44 121.92 140.09 122.23
50 Салати и марули 50 бр 0.72 164.0 160.2 141.8
51 Краставици и корнишони 51=52+53 х x 121.1 121.3 120.5
52 Краставици и корнишони от открити площи 52 т 1 048.67 119.20 100.64 128.39
53 Краставици и корнишони, оранжерийни 53 т 1 453.33 121.2 122.6 120.0
54 Моркови 54 т 505.56 107.7 108.3 103.8
55 Лук кромид, зрял 55 т 381.89 87.1 120.6 114.0
56 Фасул градински, зелен 56 т 330.00 71.01 66.00 65.19
57 Грах градински, зелен 57 т 783.50 168.13 118.71 137.33
58 Други пресни зеленчуци; други 58=59+60+61 x x 163.1 123.8 121.7
59 Чесън зрял 59 т 4 350.00 148.3 76.5 90.1
60 Лук кромид, зелен 60 бр 0.43 159.1 146.2 129.9
61 Пипер зелен или червен, на открито 61 т 910.83 141.99 92.00 111.13
62 Разсадници и цветя 62 x x 105.9 139.2 117.7
63 Картофи 63 т 589.02 152.5 179.9 151.8
64 Плодове 64=65+78 x x 160.0 108.8 111.6
65 Пресни плодове 65=66+67+68+69 x x 160.0 108.8 111.6
66 Ябълки 66 т 567.99 121.4 106.7 101.9
67 Круши 67 т 780.00 102.57 61.99 93.72
68 Праскови 68 т 1 000.00 186.36 90.91 101.61
69 Други пресни плодове, орехи и други 69=70+71+72+73+74 x x 157.65 111.07 113.16
70 Череши 70 т 1 539.58 170.09 113.53 115.50
71 Сливи, сини 71 т 600.00 126.78 133.33 143.13
72 Ягоди 72 т 2 139.02 96.96 100.22 100.21
73 Обикновени орехи с черупки 73 т - - - -
74 Други пресни плодове, други 74=75+76+77 x x 117.3 106.7 110.2
75 Кайсии и зарзали 75 т 730.76 113.0 100.5 105.5
76 Вишни 76 т 866.64 125.5 120.4 120.6
77 Малини, култивирани 77 т 4 545.00 131.0 139.8 137.1
78 Грозде - от лозя 78=79+80 x x - - -
79 Десертно грозде - от лозя 79 т - - - -
80 Винено грозде - от лозя 80 т - - - -
81 Други растителни продукти 81=82+83 х x 133.2 123.3 116.8
82 Семена 82 x x 144.7 154.0 143.5
83 Други растителни продукти: други 83=84 x x 132.3 115.9 110.3
84 Гъби култивирани 84 т 3 463.33 132.3 115.9 110.3
85 Зеленчуци и плодове 85=43+64 х x 162.9 116.3 119.7
86 Растениевъдство - общо 87=1+11+38+43+
63+64+81
x x 183.1 146.4 142.6
87 Растениевъдство, без зеленчуци и плодове 86=1+11+38+63+81 x x 189.1 153.7 148.2
88 Живи животни 88=89+90+91+92+
93+94+95+96
х x 121.3 126.3 127.0
89 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 89 x x 150.2 125.1 127.0
90 Живи животни от рода на едрия рогат добитък над 1 г. 90 x x 153.0 130.0 133.8
91 Живи животни-едър рогат добитък до 1 година 91 x x 138.9 124.6 126.3
92 Живи животни от рода на свинете 92 x x 111.6 122.7 125.1
93 Живи животни от рода на овцете и кози 93 x x 136.1 134.9 135.2
94 Живи животни от рода на овцете 94 x x 147.9 136.4 137.3
95 Живи животни от рода на козите 95 x x 107.5 128.8 126.7
96 Домашни птици, живи 96 x x 110.0 118.1 117.0
97 Пилета, бройлери до 6 месеца 97 т 2 141.31 106.1 116.4 115.8
98 Кокошки-носачки на яйца за консумация 98 т 1 795.98 114.0 140.1 131.6
99 Животински продукти 99=100+107+110 x x 140.9 127.5 122.7
100 Сурово мляко 100=101+104 x x 141.7 122.6 120.0
101 Сурово мляко от едър рогат добитък 101=102+103 x x 141.4 120.8 118.5
102 Краве мляко,сурово 102 хил.л 820.05 142.1 121.1 118.8
103 Биволско мляко,сурово 103 хил.л 1 292.35 100.0 107.1 103.3
104 Сурово мляко от дребен рогат добитък 104=105+106 х x 142.6 128.5 125.0
105 Овче мляко, сурово 105 хил.л 1 703.59 133.8 128.9 125.6
106 Козе мляко, сурово 106 хил.л 1 070.64 176.1 126.6 122.5
107 Птичи яйца с черупки 107=108+109 x x 131.2 156.0 137.1
108 Кокоши яйца за консумация 108 хил.бр 186.83 148.8 156.3 137.3
109 Кокоши яйца за разплод 109 хил.бр 417.66 113.6 109.9 111.7
110 Други животински продукти 110 x x 144.6 122.7 122.4
111 Животновъдство 111=88+99 x x 132.7 126.9 124.8
112 Селско стопанство - общо 113=87+111 x x 159.7 137.5 134.5
113 Селско стопанство, без зеленчуци и плодове 112=86+111 x x 159.3 140.0 136.3
12.08.2022