Тримесечни данни


Динамичен ред: Agr1.1.xls

ЦЕНИ И ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.
№ по ред Показатели Връзки Измер. единица Средна цена (лева) Индекси при база:
2015=100 съотв. трим. на предходна година=100 предходна година=100
1 Зърнени култури 1=2+5+6+7+8+9+10 x x 117.3 118.0 119.3
2 Пшеница - общо 2=3+4 x x 117.4 115.7 120.4
3 Мека пшеница 3 т 358.13 117.4 115.6 120.4
4 Твърда пшеница 4 т 390.95 111.8 117.0 120.6
5 Ръж 5 т 329.76 127.0 114.4 114.0
6 Ечемик 6 т 303.35 100.1 106.5 105.2
7 Овес 7 т 315.10 87.2 106.8 98.1
8 Царевица 8 т 328.70 120.1 123.1 119.8
9 Неолющен ориз(арпа) 9 т 614.54 93.6 110.1 103.7
10 Други зърнени култури 10 x x 100.6 103.7 105.4
11 Технически култури 11=12+17+21+25 х х 111.3 128.4 131.2
12 Маслодайни семена 12=13+14+15+16 x x 114.2 132.3 135.5
13 Семена от репица или от рапица 13 т 735.72 109.7 110.4 109.3
14 Семена от слънчоглед 14 т 801.38 114.9 133.1 136.4
15 Соя 15 т 687.99 72.6 110.6 118.4
16 Фъстъци 16 т - - - -
17 Култури със сухи бобови шушулки 17=18+19+20 x x 67.2 92.8 102.1
18 Грах зърно и фуражен грах 18 т 358.05 57.5 96.5 110.0
19 Фасул, зърно 19 т 1 853.39 67.7 88.3 91.4
20 Леща, зърно 20 т 1 156.85 82.6 104.3 130.6
21 Суров тютюн 21=22+23+24 x x 96.6 76.4 75.6
22 Тютюн "Ориенталски" 22 т 4 671.36 89.0 69.3 68.3
23 Тютюн "Виржиния" 23 т - - - -
24 Тютюн "Бърлей" 24 т 3 833.50 125.5 112.8 112.8
25 Други технически култури 25=26+27+28 x x 57.2 87.6 84.9
26 Памук, неомаганен 26 т 653.63 93.4 93.1 91.6
27 Хмел 27 кг 10.25 128.9 100.0 100.0
28 Други технически култури 28=29+30+36 x x 55.2 86.9 84.1
29 Лечебни растения 29 х х 81.1 78.9 78.9
30 Многогодишни етерично-маслодайни,използв.в медицината 30=31+32+33+34 x x 44.2 82.4 75.0
31 Мента 31 кг 6.00 158.3 129.0 102.5
32 Маслодайна роза 32 кг - - - -
33 Лавандула (зелена маса) 33 кг 0.70 36.0 83.1 73.9
34 Други многодишни етерично-маслодайни 34=35 x x 100.0 79.1 79.6
35 Резене 35 кг 2.59 100.0 79.1 79.6
36 Подправки-необработени 36=37 x x 72.1 107.2 110.6
37 Семена от кориандър 37 кг 1.02 72.1 107.2 110.6
38 Фуражни култури 38=39+40 x x 94.8 106.4 109.9
39 Царевица за силаж 39 кг 0.09 100.6 102.3 113.8
40 Други фуражни култури 40=41+42 х х 91.9 113.6 103.0
41 Сено от естествени ливади 41 кг 0.16 90.0 116.8 103.4
42 Люцерна, сено 42 кг 0.20 98.1 107.5 102.1
43 Зеленчуци отглеждани за техните плодове; разсадници и цветя 43=44+62 x x 95.2 99.5 92.4
44 Пресни зеленчуци 44=45+48 x x 95.2 102.2 94.7
45 Домати 45=46+47 x x 96.5 111.0 95.3
46 Домати от открити площи 46 т 497.69 107.6 142.3 82.8
47 Домати, оранжерийни 47 т 1 004.94 96.5 110.9 95.4
48 Други пресни зеленчуци 48=49+50+51+54+
55+56+57+58
x x 94.8 99.5 94.5
49 Зеле главесто, бяло 49 т 336.84 72.8 104.9 103.8
50 Салати и марули 50 бр 0.58 131.0 114.4 122.1
51 Краставици и корнишони 51=52+53 х х 98.3 99.0 93.4
52 Краставици и корнишони от открити площи 52 т - - - -
53 Краставици и корнишони, оранжерийни 53 т 1 179.39 98.3 99.0 93.4
54 Моркови 54 т 355.13 75.7 97.2 70.8
55 Лук кромид, зрял 55 т 331.70 75.6 98.7 87.8
56 Фасул градински, зелен 56 т 284.00 61.1 65.1 55.1
57 Грах градински, зелен 57 т 400.00 85.8 85.1 82.7
58 Други пресни зеленчуци; други 58=59+60+61 x x 116.5 95.2 90.6
59 Чесън зрял 59 т 3 944.42 - 104.0 104.0
60 Лук кромид, зелен 60 бр 0.30 110.7 82.6 78.0
61 Пипер зелен или червен, на открито 61 т 688.58 107.3 98.3 91.9
62 Разсадници и цветя 62 x x 113.2 64.2 61.9
63 Картофи 63 т 356.99 92.4 78.1 73.8
64 Плодове 64=65+78 x x 109.2 119.5 116.8
65 Пресни плодове 65=66+67+68+69 x x 107.7 104.1 96.9
66 Ябълки 66 т 511.42 109.3 114.8 100.1
67 Круши 67 т 641.25 84.3 79.8 76.0
68 Праскови 68 т 450.00 83.9 138.6 83.6
69 Други пресни плодове, орехи и други 69=70+71+72+73+74 x x 106.6 97.8 95.3
70 Череши 70 т - - - -
71 Сливи, сини 71 т 412.34 87.1 94.5 98.4
72 Ягоди 72 т - - - -
73 Обикновени орехи с черупки 73 т 2 234.06 119.9 98.2 95.5
74 Други пресни плодове, други 74=75+76+77 x x 92.8 94.2 92.9
75 Кайсии и зарзали 75 т 600.00 92.8 94.2 92.9
76 Вишни 76 т - - - -
77 Малини, култивирани 77 т - - - -
78 Грозде - от лозя 78=79+80 x x 109.5 122.4 120.6
79 Десертно грозде - от лозя 79 т 786.18 113.9 156.1 113.0
80 Винено грозде - от лозя 80 т 658.46 109.4 121.7 120.8
81 Други растителни продукти 81=82+83 х х 115.0 91.9 97.6
82 Семена 82 x х 115.9 91.4 96.1
83 Други растителни продукти: други 83=84 x х 103.1 98.1 117.0
84 Гъби култивирани 84 т 2 697.36 103.1 98.1 117.0
85 Зеленчуци и плодове 85=43+64 х х 104.4 110.4 105.7
86 Растениевъдство - общо 87=1+11+38+43+
63+64+81
x x 112.9 119.9 120.9
87 Растениевъдство, без зеленчуци и плодове 86=1+11+38+63+81 x x 114.0 121.1 123.0
88 Живи животни 88=89+90+91+92+
93+94+95+96
х х 95.9 90.0 97.3
89 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 89 x x 112.7 99.7 102.5
90 Живи животни от рода на едрия рогат добитък над 1 г. 90 x x 115.0 101.0 106.7
91 Живи животни-едър рогат добитък до 1 година 91 x x 103.5 99.5 101.8
92 Живи животни от рода на свинете 92 x x 96.0 80.2 94.2
93 Живи животни от рода на овцете и кози 93 x x 93.2 107.4 101.9
94 Живи животни от рода на овцете 94 x x 102.1 108.0 102.4
95 Живи животни от рода на козите 95 x x 87.4 100.5 96.6
96 Домашни птици, живи 96 x x 91.7 97.8 98.5
97 Пилета, бройлери до 6 месеца 97 т 1 811.83 89.8 99.5 99.6
98 Кокошки-носачки на яйца за консумация 98 т 1 477.59 93.8 85.4 90.4
99 Животински продукти 99=100+107+110 x x 111.8 99.8 102.0
100 Сурово мляко 100=101+104 x x 115.7 99.8 102.9
101 Сурово мляко от едър рогат добитък 101=102+103 x x 117.3 99.3 101.8
102 Краве мляко,сурово 102 хил.л 684.86 118.6 99.7 102.2
103 Биволско мляко,сурово 103 хил.л 1 158.24 89.6 92.8 95.5
104 Сурово мляко от дребен рогат добитък 104=105+106 х х 110.7 102.0 108.6
105 Овче мляко, сурово 105 хил.л 1 276.02 100.2 101.3 108.9
106 Козе мляко, сурово 106 хил.л 810.70 133.3 103.7 107.9
107 Птичи яйца с черупки 107=108+109 x x 97.6 96.4 97.3
108 Кокоши яйца за консумация 108 хил.бр 129.02 102.8 96.4 97.4
109 Кокоши яйца за разплод 109 хил.бр 339.90 92.5 92.8 94.2
110 Други животински продукти 110 x x 114.9 108.2 106.6
111 Животновъдство 111=88+99 x x 104.3 94.7 99.6
112 Селско стопанство - общо 113=87+111 x x 111.8 115.8 117.5
113 Селско стопанство, без зеленчуци и плодове 112=86+111 x x 112.7 116.4 118.8
15.02.2021
 • понеделник, 15 февруари 2021 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. се повишава с 15.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 19.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 5.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 20.9%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.4%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2019 година.

 • петък, 18 декември 2020 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство през 2020 г. стойността на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ отбелязва понижение с 8.3% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 11.5%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 6.4%, а нетният предприемачески доход - с 6.3%.

 • понеделник, 16 ноември 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.6%, а на продукцията от животновъдството - с 1.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 4.2%, като в растениевъдството те се увеличават с 4.9%, а в животновъдството се запазват почти без промяна - регистрирано е минимално увеличение с 0.1%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 3.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2019 година.

 • сряда, 21 октомври 2020 - 11:00

  Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство през 2019 г. по предварителни данни, отбелязва слабо повишение с 0.5% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.7%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 3.7%, а нетният предприемачески доход - с 4.3%.

 • петък, 14 август 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2020 г. се повишава с 2.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 3.7%, а на продукцията от животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция се повишават с 4.3%, като в растениевъдството се наблюдава ръст със 7.5%, а в животновъдството те се запазват почти без промяна.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 5.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.2% спрямо 2019 година.

 • петък, 19 юни 2020 - 11:00

  През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 053 лв. за един декар, а на наема/арендата на един декар ниви - 49 лева. Спрямо предходната година при цената на сделките с ниви е отчетено увеличение със 7.4%, докато при рентните плащания цената е по-ниска с 2.0%.

 • петък, 15 май 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 5.9%, а на продукцията от животновъдството - с 6.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 7.7%, като в растениевъдството се наблюдава ръст с 9.4%, а в животновъдството - с 4.4% .

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. е по-висок с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.1% спрямо 2019 година.

 • петък, 14 февруари 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2019 г. се повишава с 2.8% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 0.9%, а на продукцията от животновъдството - с 12.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 1.6%, като в растениевъдството се наблюдава спад с 0.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение с 11.7%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 1.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.1% спрямо 2018 година.

 • четвъртък, 19 декември 2019 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. възлиза на 8 318.0 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година.

 • петък, 15 ноември 2019 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2019 г. се понижава с 4.6% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 6.0%, а на продукцията от животновъдството се увеличава с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 2.0%, като в растениевъдството той е с 3.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение с 2.8%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 0.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.4% спрямо 2018 година.

Страници

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация публикацията „Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година” в печатен и електронен формат. Изданието е двуезично - предлага се на български и английски език.

Страници