Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване по области

Динамичен ред: SILC_3_obl.xls

Индикатори за бедност и социално включване по области (Отворен метод за координация)*
[OV-1] Линия на бедност за всяка област в лева
година на провеждане на изследването 2021 2021
референтна година на дохода 2020 2020
ОБЛАСТ Едно лице Двама възрастни с две деца под 14 години
Общо за страната 6 052 12 709
Благоевград 5 559 11 675
Бургас 6 092 12 793
Варна 6 069 12 745
Велико Търново 5 325 11 183
Видин 4 113 8 636
Враца 4 861 10 208
Габрово 5 849 12 284
Добрич 5 354 11 243
Кърджали 5 336 11 206
Кюстендил 6 467 13 581
Ловеч 5 432 11 407
Монтана 4 259 8 944
Пазарджик 4 992 10 483
Перник 7 101 14 913
Плевен 5 840 12 264
Пловдив 5 742 12 058
Разград 5 691 11 952
Русе 6 199 13 018
Силистра 4 917 10 325
Сливен 5 074 10 656
Смолян 5 685 11 939
София (столица) 8 794 18 467
София 6 353 13 340
Стара Загора 6 167 12 952
Търговище 5 249 11 024
Хасково 4 539 9 532
Шумен 6 025 12 653
Ямбол 5 607 11 775
[OV-1a] Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за областта по пол
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 22.1 20.3 23.9
Благоевград 15.1 13.8 16.2
Бургас 25.2 23.5 26.8
Варна 17.3 15.2 19.4
Велико Търново 20.4 18.3 22.3
Видин 19.1 20.2 18.1
Враца 25.1 22.7 27.3
Габрово 11.1 8.8 13.2
Добрич 20.2 19.5 20.9
Кърджали 22.0 20.7 23.2
Кюстендил 19.6 14.3 24.6
Ловеч 23.5 24.7 22.4
Монтана 24.4 23.9 24.9
Пазарджик 19.2 20.2 18.3
Перник 22.0 19.2 24.7
Плевен 19.0 16.3 21.6
Пловдив 23.5 22.7 24.2
Разград 15.1 10.0 20.0
Русе 25.0 19.4 30.3
Силистра 10.2 11.4 9.1
Сливен 25.2 22.3 28.0
Смолян 18.2 15.4 20.8
София (столица) 23.8 20.9 26.6
София 25.8 22.3 29.2
Стара Загора 28.3 26.1 30.4
Търговище 18.4 15.7 21.1
Хасково 19.0 19.9 18.2
Шумен 15.2 13.1 17.1
Ямбол 21.7 17.3 25.9
[OV-2] Неравенство в разпределението на дохода
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
ОБЛАСТ / REGIO S80_S20
Общо за страната 7.4
Благоевград 5.5
Бургас 5.6
Варна 5.9
Велико Търново 5.6
Видин 5.7
Враца 10.5
Габрово 4.3
Добрич 5.5
Кърджали 5.8
Кюстендил 5.0
Ловеч 5.9
Монтана 7.9
Пазарджик 6.3
Перник 4.9
Плевен 6.5
Пловдив 6.4
Разград 5.2
Русе 6.1
Силистра 4.7
Сливен 6.1
Смолян 12.1
София (столица) 10.1
София 4.9
Стара Загора 7.3
Търговище 4.7
Хасково 5.4
Шумен 5.6
Ямбол 6.5

() - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
[SI-C2] Неравенство в разпределението на дохода
Коефициент на Джини
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
ОБЛАСТ коефициент на Джини
Общо за страната 39.7
Благоевград 34.1
Бургас 32.6
Варна 35.9
Велико Търново 32.1
Видин 34.2
Враца 46.9
Габрово 27.8
Добрич 31.6
Кърджали 31.6
Кюстендил 30.8
Ловеч 34.7
Монтана 37.8
Пазарджик 35.5
Перник 30.0
Плевен 36.9
Пловдив 33.3
Разград 29.1
Русе 34.6
Силистра 31.1
Сливен 35.1
Смолян 49.2
София (столица) 45.4
София 29.8
Стара Загора 36.6
Търговище 30.1
Хасково 32.2
Шумен 33.2
Ямбол 34.7
[OV-C11] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 44.3 41.3 47.1
Благоевград 39.9 34.4 45.1
Бургас 48.3 47.0 49.4
Варна 38.5 32.6 44.2
Велико Търново 44.6 43.8 45.3
Видин 41.7 37.9 45.2
Враца 51.3 49.0 53.5
Габрово 37.0 32.5 41.2
Добрич 42.2 39.0 45.2
Кърджали 37.0 36.0 38.1
Кюстендил 43.9 38.5 49.1
Ловеч 51.2 52.1 50.2
Монтана 54.6 50.2 58.9
Пазарджик 40.8 41.4 40.3
Перник 47.5 46.4 48.6
Плевен 46.3 41.3 51.0
Пловдив 42.5 42.2 42.7
Разград 52.0 49.2 54.6
Русе 44.9 40.0 49.6
Силистра 43.4 44.2 42.5
Сливен 48.4 44.3 52.4
Смолян 46.4 44.5 48.2
София (столица) 37.4 33.3 41.2
София 52.1 49.3 54.9
Стара Загора 46.2 42.2 50.0
Търговище 47.0 42.6 51.1
Хасково 51.1 47.2 54.7
Шумен 41.7 39.2 44.0
Ямбол 42.6 35.9 49.0
[SI-C6] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол (с включени пенсии)
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
  общо мъже жени
Общо за страната 31.5 29.0 33.8
Благоевград 25.0 22.7 27.1
Бургас 34.2 32.1 36.0
Варна 27.9 23.8 31.8
Велико Търново 29.6 28.0 31.2
Видин 25.7 26.4 25.1
Враца 34.0 31.2 36.8
Габрово 21.2 18.9 23.4
Добрич 24.5 21.8 26.9
Кърджали 24.4 22.6 26.2
Кюстендил 29.9 23.5 36.0
Ловеч 38.8 38.1 39.4
Монтана 36.7 31.5 41.7
Пазарджик 32.2 33.1 31.3
Перник 31.5 27.9 35.0
Плевен 32.3 29.1 35.2
Пловдив 30.9 31.1 30.7
Разград 35.6 34.0 37.1
Русе 33.3 26.8 39.4
Силистра 29.5 32.0 27.0
Сливен 31.5 28.0 34.7
Смолян 30.5 27.5 33.3
София (столица) 28.4 24.9 31.6
София 38.1 36.0 40.1
Стара Загора 34.8 32.0 37.4
Търговище 31.1 27.8 34.1
Хасково 27.9 26.5 29.2
Шумен 32.8 32.3 33.2
Ямбол 28.4 21.5 35.0
[MDSD11] Процент от населението, живеещо с материални и социални лишения по пол - нов индикатор
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 19.1 17.8 20.3
Благоевград 12.4 10.0 14.6
Бургас 24.2 26.9 21.7
Варна 23.1 20.4 25.6
Велико Търново 29.3 28.4 30.1
Видин 26.5 29.2 24.0
Враца 27.0 26.1 27.9
Габрово 13.1 7.9 17.9
Добрич 15.9 15.6 16.2
Кърджали 14.8 13.6 16.0
Кюстендил 11.0 8.9 13.0
Ловеч 14.7 15.0 14.4
Монтана 16.3 15.9 16.6
Пазарджик 27.5 27.9 27.1
Перник 17.4 14.7 20.1
Плевен 20.1 17.3 22.8
Пловдив 25.5 24.8 26.1
Разград 32.6 29.7 35.5
Русе 19.0 15.6 22.2
Силистра 10.5 11.5 9.6
Сливен 33.0 29.3 36.4
Смолян 17.2 17.8 16.7
София (столица) 10.9 9.4 12.4
София 10.9 9.3 12.4
Стара Загора 22.3 20.3 24.2
Търговище 10.9 6.7 14.9
Хасково 24.1 24.5 23.7
Шумен 8.5 7.5 9.5
Ямбол 31.2 27.6 34.6

Бележка: лишения 7 от 13 показатели - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство
[LVHL11N] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
ОБЛАСТ 18-64 години
брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 293.7 7.7
Благоевград 10.9 6.4
Бургас 8.9 3.9
Варна 13.9 4.9
Велико Търново 9.3 8.4
Видин 6.3 14.8
Враца 14.6 18.5
Габрово 1.1 2.1
Добрич 9.0 9.5
Кърджали 11.2 11.7
Кюстендил 2.8 4.9
Ловеч 7.6 11.6
Монтана 18.3 29.8
Пазарджик 13.8 8.7
Перник 4.5 7.3
Плевен 9.7 7.8
Пловдив 32.7 8.9
Разград 10.2 16.5
Русе 12.7 10.6
Силистра 5.5 9.4
Сливен 6.8 7.2
Смолян 1.5 3.0
София (столица) 27.4 3.6
София 6.8 5.9
Стара Загора 12.0 7.0
Търговище 4.3 6.9
Хасково 20.7 18.7
Шумен 4.5 4.4
Ямбол 6.6 10.9
КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР*
[PEPS01N] Население в риск от бедност или социално изключване по пол - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
Област общо мъже жени
брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 2 193.5 31.7 984.0 29.4 1 209.5 33.9
Благоевград 74.3 24.6 32.5 22.2 41.8 26.8
Бургас 155.1 37.8 75.0 38.0 80.1 37.7
Варна 156.1 33.2 65.1 28.4 91.0 37.7
Велико Търново 92.0 40.0 43.7 39.5 48.3 40.5
Видин 31.5 38.8 15.9 40.3 15.6 37.4
Враца 60.4 38.4 26.7 34.6 33.7 41.9
Габрово 20.7 19.5 7.9 15.5 12.8 23.3
Добрич 43.8 25.8 20.7 25.1 23.1 26.3
Кърджали 43.6 27.2 19.3 24.3 24.3 29.9
Кюстендил 35.6 30.6 14.7 26.0 20.9 35.0
Ловеч 39.3 32.1 19.4 32.5 19.9 31.7
Монтана 51.6 41.2 24.4 39.9 27.2 42.3
Пазарджик 84.5 33.5 41.4 33.7 43.1 33.3
Перник 37.5 31.1 15.1 25.8 22.4 36.1
Плевен 73.5 31.5 31.8 28.1 41.7 34.6
Пловдив 235.0 35.2 109.9 34.4 125.1 36.0
Разград 46.2 42.0 20.1 37.3 26.1 46.4
Русе 70.6 33.1 28.7 27.7 41.9 38.3
Силистра 23.2 21.7 13.6 26.2 9.6 17.5
Сливен 66.6 36.4 28.7 32.4 37.9 40.3
Смолян 29.4 28.8 12.5 25.5 16.9 31.9
София (столица) 361.7 27.6 154.3 24.6 207.4 30.4
София 72.4 30.4 31.0 26.5 41.4 34.1
Стара Загора 114.2 36.7 49.9 33.2 64.3 39.9
Търговище 26.8 24.4 11.9 22.2 14.9 26.5
Хасково 73.5 32.7 35.0 32.0 38.5 33.4
Шумен 35.1 20.4 15.0 18.0 20.1 22.8
Ямбол 46.5 40.0 19.9 35.0 26.6 44.7

** Индикаторът включва три показателя:
 - риск от бедност
 - нисък интензитет на икономическа активност - нова дефиниция
 - материални и социални лишения
29.04.2022