Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване по области

Динамичен ред: SILC_3_obl.xls

Индикатори за бедност и социално включване по области (Отворен метод за координация)*
[ilc_li01] Линия на бедност за всяка област в лева
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ Едно лице Двама възрастни с две деца под 14 години
Общо за страната 7 655 16 075
Благоевград 6 958 14 613
Бургас 7 257 15 239
Варна 8 838 18 559
Велико Търново 6 188 12 994
Видин 5 588 11 734
Враца 7 628 16 018
Габрово 6 728 14 129
Добрич 6 115 12 841
Кърджали 5 968 12 534
Кюстендил 8 430 17 702
Ловеч 6 843 14 370
Монтана 5 355 11 245
Пазарджик 6 040 12 683
Перник 8 590 18 038
Плевен 6 254 13 133
Пловдив 6 906 14 502
Разград 5 804 12 188
Русе 7 755 16 286
Силистра 6 024 12 650
Сливен 6 705 14 081
Смолян 7 223 15 168
София (столица) 11 885 24 959
София 6 880 14 449
Стара Загора 8 357 17 550
Търговище 6 146 12 906
Хасково 6 622 13 906
Шумен 6 671 14 009
Ямбол 6 063 12 732
[ilc_li02] Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за областта по пол
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 20.6 19.8 21.3
Благоевград 15.3 14.9 15.7
Бургас 17.6 18.5 16.6
Варна 20.3 18.0 22.4
Велико Търново 14.7 17.0 12.7
Видин 17.2 21.2 13.5
Враца 18.7 20.8 16.7
Габрово 7.6 8.9 6.5
Добрич 22.0 25.1 19.1
Кърджали 16.9 17.3 16.6
Кюстендил 24.6 20.6 28.3
Ловеч 21.1 22.7 19.6
Монтана 16.8 14.6 18.8
Пазарджик 19.9 21.2 18.8
Перник 21.4 18.2 24.3
Плевен 16.5 13.6 19.2
Пловдив 20.9 22.6 19.3
Разград 12.2 11.0 13.3
Русе 20.3 20.4 20.2
Силистра 15.5 19.8 11.4
Сливен 13.4 11.1 15.6
Смолян 9.6 7.9 11.1
София (столица) 22.2 18.7 25.4
София 19.0 19.5 18.6
Стара Загора 25.8 23.1 28.3
Търговище 21.4 16.9 25.7
Хасково 17.9 16.9 18.9
Шумен 10.9 13.7 8.4
Ямбол 10.7 10.9 10.6
[ilc_di11] Неравенство в разпределението на дохода
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ S80_S20
Общо за страната 6.6
Благоевград 4.1
Бургас 4.8
Варна 5.4
Велико Търново 5.6
Видин 5.7
Враца 8.4
Габрово 3.6
Добрич 9.3
Кърджали 6.7
Кюстендил 5.0
Ловеч 5.6
Монтана 8.0
Пазарджик 6.0
Перник 3.9
Плевен 6.2
Пловдив 7.2
Разград 4.4
Русе 5.8
Силистра 6.4
Сливен 4.9
Смолян 4.1
София (столица) 7.0
София 5.2
Стара Загора 9.3
Търговище 7.6
Хасково 4.9
Шумен 4.6
Ямбол 7.5

() - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
[ilc_di12] Неравенство в разпределението на дохода
Коефициент на Джини
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ коефициент на Джини
Общо за страната 37.2
Благоевград 27.6
Бургас 29.7
Варна 33.1
Велико Търново 32.8
Видин 33.4
Враца 39.0
Габрово 24.3
Добрич 41.2
Кърджали 32.7
Кюстендил 32.8
Ловеч 30.9
Монтана 36.4
Пазарджик 33.6
Перник 25.7
Плевен 33.1
Пловдив 37.8
Разград 29.0
Русе 35.6
Силистра 33.9
Сливен 31.9
Смолян 27.7
София (столица) 37.9
София 30.9
Стара Загора 35.6
Търговище 34.7
Хасково 30.0
Шумен 28.6
Ямбол 34.2
[ilc_li09] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 45.3 42.3 48.1
Благоевград 45.0 39.3 50.3
Бургас 47.6 45.1 49.9
Варна 36.5 33.1 39.7
Велико Търново 47.4 47.2 47.6
Видин 49.0 48.1 49.8
Враца 49.0 45.5 52.4
Габрово 45.4 43.7 47.0
Добрич 46.8 42.9 50.4
Кърджали 40.8 40.3 41.3
Кюстендил 53.5 50.9 56.0
Ловеч 48.3 45.3 51.2
Монтана 55.7 55.9 55.5
Пазарджик 45.5 42.6 48.3
Перник 54.4 50.0 58.4
Плевен 47.3 40.7 53.4
Пловдив 45.0 45.1 44.9
Разград 53.9 49.8 57.7
Русе 47.2 44.6 49.5
Силистра 48.4 50.5 46.4
Сливен 53.6 49.8 57.2
Смолян 50.5 48.3 52.5
София (столица) 38.5 34.5 42.2
София 53.9 50.2 57.5
Стара Загора 47.9 43.6 51.8
Търговище 48.5 43.1 53.5
Хасково 49.0 43.4 54.3
Шумен 38.2 36.0 40.3
Ямбол 42.0 36.3 47.3
[ilc_li10] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол (с включени пенсии)
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 28.5 27.2 29.8
Благоевград 26.7 24.6 28.7
Бургас 25.0 24.8 25.2
Варна 26.7 24.8 28.5
Велико Търново 24.6 25.8 23.4
Видин 25.4 27.6 23.4
Враца 30.8 30.4 31.2
Габрово 18.7 20.9 16.7
Добрич 28.4 30.0 26.8
Кърджали 20.8 20.0 21.4
Кюстендил 31.3 27.3 34.9
Ловеч 31.9 33.6 30.2
Монтана 29.5 28.9 30.0
Пазарджик 29.3 30.6 28.1
Перник 32.0 27.8 35.8
Плевен 25.0 23.4 26.4
Пловдив 27.9 29.6 26.3
Разград 28.5 29.2 27.9
Русе 29.6 27.7 31.4
Силистра 22.6 26.7 18.7
Сливен 22.3 21.0 23.5
Смолян 23.4 24.5 22.4
София (столица) 26.7 23.5 29.6
София 26.6 27.2 25.9
Стара Загора 33.6 31.6 35.4
Търговище 27.4 24.0 30.6
Хасково 24.2 21.2 27.0
Шумен 18.2 22.4 14.2
Ямбол 19.0 18.3 19.7
[ilc_mdsd11] Процент от населението, живеещо с материални и социални лишения по пол - нов индикатор
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 18.0 16.7 19.2
Благоевград 12.2 10.5 13.9
Бургас 20.7 22.0 19.5
Варна 15.4 13.8 16.8
Велико Търново 31.4 29.6 33.1
Видин 29.8 30.2 29.5
Враца 19.1 16.4 21.7
Габрово 14.7 12.6 16.5
Добрич 19.9 22.8 17.3
Кърджали 13.7 11.5 15.8
Кюстендил 14.1 11.4 16.5
Ловеч 5.7 3.6 7.7
Монтана 6.6 6.7 6.5
Пазарджик 30.6 31.1 30.2
Перник 13.7 15.8 11.7
Плевен 28.7 25.8 31.4
Пловдив 28.7 28.1 29.2
Разград 36.1 30.7 41.2
Русе 20.0 17.7 22.1
Силистра 19.6 22.8 16.7
Сливен 26.2 22.9 29.2
Смолян 6.0 4.2 7.7
София (столица) 9.5 7.7 11.1
София 10.1 9.1 11.1
Стара Загора 22.3 18.6 25.8
Търговище 14.4 11.5 17.0
Хасково 17.3 15.9 18.6
Шумен 9.8 9.8 9.9
Ямбол 26.6 24.5 28.5

Бележка: лишения 7 от 13 показатели - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство
[ilc_lvhl11n] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ 18-64 години
брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 231.0 6.6
Благоевград 9.2 5.7
Бургас 7.7 3.8
Варна 7.9 2.9
Велико Търново 7.9 7.8
Видин 5.0 14.0
Враца 7.5 9.4
Габрово 0.8 1.9
Добрич 5.4 6.6
Кърджали 8.0 9.9
Кюстендил 2.1 3.8
Ловеч 5.2 8.1
Монтана 13.1 23.8
Пазарджик 8.1 6.1
Перник 2.3 4.2
Плевен 13.5 12.1
Пловдив 30.3 8.6
Разград 7.8 13.9
Русе 9.0 8.7
Силистра 6.1 11.8
Сливен 9.5 12.5
Смолян 2.0 4.5
София (столица) 13.6 1.8
София 6.5 5.6
Стара Загора 11.8 8.0
Търговище 3.0 5.7
Хасково 14.7 14.1
Шумен 5.8 6.9
Ямбол 7.5 14.2
КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР*
[ilc_peps01n] Население в риск от бедност или социално изключване по пол - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЛАСТ общо мъже жени
брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 1 933.1 30.0 875.5 28.2 1 057.6 31.6
Благоевград 69.7 24.2 28.9 20.7 40.7 27.4
Бургас 114.9 30.3 55.9 30.6 59.0 30.0
Варна 126.0 29.3 55.4 26.7 70.7 31.6
Велико Търново 79.4 38.9 38.8 39.8 40.7 38.2
Видин 29.3 40.3 14.9 42.6 14.5 38.2
Враца 49.1 33.0 22.9 31.8 26.1 34.1
Габрово 19.2 20.0 9.3 20.5 9.9 19.5
Добрич 44.8 30.4 23.8 33.7 21.0 27.4
Кърджали 34.5 24.1 15.5 22.1 19.0 26.1
Кюстендил 36.9 33.9 16.3 31.3 20.5 36.4
Ловеч 31.1 27.4 16.0 29.2 15.1 25.8
Монтана 25.6 22.0 12.0 21.3 13.6 22.7
Пазарджик 82.8 36.6 41.0 37.3 41.8 35.9
Перник 33.8 30.2 15.8 29.6 18.0 30.8
Плевен 74.7 33.9 31.8 30.0 42.9 37.5
Пловдив 219.2 34.7 104.9 34.8 114.3 34.6
Разград 39.2 38.6 16.6 34.0 22.6 43.0
Русе 59.0 31.1 26.7 29.5 32.3 32.6
Силистра 24.3 25.4 14.1 30.4 10.2 20.7
Сливен 54.4 31.9 22.9 27.8 31.5 35.7
Смолян 14.0 15.0 6.0 13.5 8.0 16.4
София (столица) 337.2 26.3 138.4 22.7 198.8 29.7
София 59.0 25.9 28.6 25.6 30.4 26.1
Стара Загора 95.5 32.7 40.1 28.6 55.4 36.5
Търговище 32.1 33.2 12.6 27.0 19.5 39.0
Хасково 57.7 27.8 23.9 23.8 33.9 31.6
Шумен 27.2 18.2 14.8 20.4 12.4 16.1
Ямбол 32.0 29.7 14.6 28.1 17.4 31.1

** Индикаторът включва три показателя:
 - риск от бедност
 - нисък интензитет на икономическа активност - нова дефиниция
 - материални и социални лишения
26.04.2024