Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване по области

Динамичен ред: SILC_3_obl.xls

Индикатори за бедност и социално включване по области (Отворен метод за координация)*
*От 2016 г. се променя продължителността на участие на домакинствата в изследването и панелът се увеличава от 4 на 6 ротационни групи

[OV-1] Линия на бедност за всяка област в лева
година на провеждане на изследването 2020 2020
референтна година на дохода 2019 2019
ОБЛАСТ Едно лице Двама възрастни с две деца под 14 години
Общо за страната 5 412 11 365
Благоевград 4 855 10 195
Бургас 5 450 11 446
Варна 5 760 12 096
Велико Търново 5 009 10 518
Видин 3 568 7 493
Враца 4 395 9 230
Габрово 4 761 9 998
Добрич 5 238 11 001
Кърджали 4 833 10 150
Кюстендил 5 296 11 122
Ловеч 4 489 9 426
Монтана 3 238 6 799
Пазарджик 4 139 8 693
Перник 6 066 12 739
Плевен 4 637 9 738
Пловдив 5 102 10 713
Разград 4 637 9 738
Русе 5 344 11 223
Силистра 5 210 10 942
Сливен 4 138 8 690
Смолян 5 726 12 024
София (столица) 8 617 18 096
София 5 649 11 862
Стара Загора 5 577 11 712
Търговище 4 827 10 137
Хасково 3 818 8 017
Шумен 4 899 10 288
Ямбол 4 655 9 776
[OV-1a] Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за областта по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 23.8 21.7 25.8
Благоевград 19.6 19.5 19.6
Бургас 29.0 27.3 30.6
Варна 24.0 20.2 27.5
Велико Търново 25.0 23.6 26.4
Видин 23.0 23.6 22.4
Враца 24.5 22.6 26.2
Габрово 12.3 7.6 16.7
Добрич 20.0 21.2 18.8
Кърджали 21.1 17.0 25.0
Кюстендил 24.8 19.3 29.9
Ловеч 20.1 21.0 19.3
Монтана 29.4 29.2 29.5
Пазарджик 21.7 22.7 20.7
Перник 16.9 13.5 20.1
Плевен 20.6 16.9 24.2
Пловдив 25.3 25.2 25.4
Разград 12.6 8.8 16.1
Русе 20.8 16.7 24.6
Силистра 29.1 33.0 25.4
Сливен 31.3 29.6 32.9
Смолян 26.2 21.9 30.1
София (столица) 22.5 19.5 25.4
София 20.6 16.8 24.4
Стара Загора 26.9 24.0 29.7
Търговище 18.9 16.2 21.4
Хасково 17.1 18.1 16.0
Шумен 16.4 12.8 19.9
Ямбол 22.2 18.9 25.3
[OV-2] Неравенство в разпределението на дохода
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
ОБЛАСТ / REGIO S80_S20
Общо за страната 8.0
Благоевград 5.9
Бургас 6.9
Варна 7.2
Велико Търново 6.7
Видин (7.8)
Враца 11.0
Габрово 4.3
Добрич 6.1
Кърджали 5.9
Кюстендил 5.7
Ловеч 6.3
Монтана (8.5)
Пазарджик 6.1
Перник 5.3
Плевен 7.8
Пловдив 7.0
Разград 4.6
Русе 6.8
Силистра 7.4
Сливен 8.7
Смолян 6.3
София (столица) 8.9
София 5.3
Стара Загора 9.6
Търговище 4.4
Хасково 6.0
Шумен 3.9
Ямбол 7.6

() - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
[SI-C2] Неравенство в разпределението на дохода
Коефициент на Джини
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
ОБЛАСТ коефициент на Джини
Общо за страната 40.0
Благоевград 35.5
Бургас 34.4
Варна 39.0
Велико Търново 33.7
Видин 37.5
Враца 41.9
Габрово 28.2
Добрич 33.3
Кърджали 33.3
Кюстендил 31.8
Ловеч 35.6
Монтана 39.1
Пазарджик 35.8
Перник 28.9
Плевен 39.0
Пловдив 36.8
Разград 29.4
Русе 35.0
Силистра 35.0
Сливен 39.3
Смолян 34.8
София (столица) 41.4
София 32.6
Стара Загора 37.6
Търговище 26.9
Хасково 32.9
Шумен 26.1
Ямбол 37.7
[OV-C11] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 41.7 38.8 44.4
Благоевград 39.2 38.6 39.9
Бургас 45.9 42.7 48.8
Варна 44.8 40.6 48.7
Велико Търново 41.8 41.3 42.3
Видин 48.4 45.4 51.2
Враца 44.1 42.1 46.1
Габрово 33.7 27.5 39.4
Добрич 41.0 38.9 43.0
Кърджали 33.8 29.1 38.4
Кюстендил 47.8 42.9 52.5
Ловеч 39.4 38.9 39.9
Монтана 61.1 58.9 63.2
Пазарджик 42.2 39.8 44.5
Перник 41.7 38.8 44.6
Плевен 46.2 39.4 52.5
Пловдив 41.8 41.5 42.2
Разград 44.8 40.2 49.1
Русе 39.7 35.2 43.9
Силистра 43.8 45.2 42.5
Сливен 50.6 47.7 53.3
Смолян 43.0 39.8 45.9
София (столица) 35.8 32.0 39.3
София 48.8 46.0 51.5
Стара Загора 42.7 38.7 46.4
Търговище 38.0 36.0 39.9
Хасково 54.5 50.9 57.8
Шумен 35.7 33.2 38.0
Ямбол 47.7 41.8 53.3
[SI-C6] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол (с включени пенсии)
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
  общо мъже жени
Общо за страната 29.9 27.5 32.1
Благоевград 26.1 26.1 26.1
Бургас 32.9 29.9 35.8
Варна 30.6 26.9 34.1
Велико Търново 27.4 26.0 28.7
Видин 29.1 28.8 29.3
Враца 29.6 26.3 32.9
Габрово 16.5 11.9 20.7
Добрич 27.0 26.1 27.9
Кърджали 24.8 20.1 29.3
Кюстендил 30.6 23.7 37.1
Ловеч 30.0 29.8 30.2
Монтана 40.7 37.7 43.6
Пазарджик 30.1 29.5 30.7
Перник 28.4 24.2 32.4
Плевен 30.4 26.8 33.7
Пловдив 31.7 31.8 31.6
Разград 28.9 26.4 31.3
Русе 28.5 22.6 34.0
Силистра 36.7 39.1 34.5
Сливен 35.7 34.4 37.0
Смолян 30.4 26.6 33.9
София (столица) 27.3 23.8 30.6
София 32.1 28.6 35.5
Стара Загора 30.6 27.5 33.5
Търговище 27.8 25.6 29.9
Хасково 31.7 31.3 32.1
Шумен 24.6 21.1 27.9
Ямбол 31.8 26.2 37.2
[SI-P8] Процент от населението, живеещо с материални лишения по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 19.4 18.4 20.2
Благоевград 19.5 18.6 20.2
Бургас 21.9 22.2 21.7
Варна 20.8 18.5 23.0
Велико Търново 25.5 25.6 25.5
Видин 27.0 24.8 29.1
Враца 25.7 25.7 25.8
Габрово 12.7 6.8 18.2
Добрич 19.7 19.4 20.0
Кърджали 20.5 17.3 23.7
Кюстендил 9.3 10.3 8.4
Ловеч 17.5 18.6 16.5
Монтана 13.5 13.6 13.5
Пазарджик 23.3 25.3 21.4
Перник 16.7 13.6 19.6
Плевен 24.7 23.0 26.4
Пловдив 24.3 24.3 24.3
Разград 30.9 27.1 34.4
Русе 23.2 20.7 25.6
Силистра 11.5 12.3 10.7
Сливен 34.1 32.8 35.4
Смолян 18.5 16.1 20.8
София (столица) 9.6 7.8 11.2
София 12.7 13.7 11.9
Стара Загора 22.0 22.0 22.0
Търговище 14.5 13.0 16.0
Хасково 27.4 27.5 27.2
Шумен 19.4 19.2 19.5
Ямбол 28.0 25.7 30.1
[LVHL11] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
ОБЛАСТ 18-59 години
брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 296.2 7.9
Благоевград 14.1 8.4
Бургас 19.8 9.2
Варна 18.8 7.8
Велико Търново 8.3 7.2
Видин 6.4 14.8
Враца 10.0 12.1
Габрово 1.8 3.5
Добрич 11.1 11.8
Кърджали 10.4 11.4
Кюстендил 4.0 6.8
Ловеч 7.6 11.4
Монтана 20.0 31.2
Пазарджик 6.3 4.2
Перник 3.6 5.2
Плевен 13.6 11.7
Пловдив 31.7 8.7
Разград 7.0 11.9
Русе 11.6 9.8
Силистра 4.0 6.8
Сливен 8.1 9.1
Смолян 1.9 3.5
София (столица) 23.9 3.0
София 6.9 6.0
Стара Загора 16.4 9.8
Търговище 3.3 5.5
Хасково 16.8 15.9
Шумен 4.7 4.7
Ямбол 4.2 7.0
КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР*
[PEPS01] Население в риск от бедност или социално изключване по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
Област общо мъже жени
брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 2 231.5 32.1 1 005.6 29.8 1 225.9 34.2
Благоевград 92.3 30.5 43.0 29.2 49.3 31.7
Бургас 146.1 35.6 68.3 34.3 77.8 36.8
Варна 168.6 35.8 71.3 31.2 97.2 40.1
Велико Търново 86.2 37.1 41.1 36.6 45.1 37.6
Видин 31.6 38.2 16.0 39.5 15.7 36.9
Враца 59.6 37.2 29.0 36.7 30.6 37.7
Габрово 23.7 22.2 7.3 14.2 16.4 29.6
Добрич 51.2 29.8 23.5 28.1 27.8 31.4
Кърджали 56.4 35.7 22.9 29.4 33.5 41.8
Кюстендил 38.9 33.3 16.7 29.3 22.2 37.0
Ловеч 36.7 29.9 17.6 29.6 19.0 30.3
Монтана 51.4 40.5 25.8 41.5 25.6 39.5
Пазарджик 76.8 30.4 39.5 31.9 37.3 28.9
Перник 35.4 29.7 13.9 24.1 21.5 35.1
Плевен 75.7 32.0 33.3 29.0 42.4 34.9
Пловдив 223.6 33.4 110.5 34.4 113.1 32.4
Разград 37.8 34.1 15.7 29.1 22.1 38.9
Русе 70.7 32.7 29.8 28.4 40.9 36.8
Силистра 34.8 32.8 19.4 37.6 15.4 28.3
Сливен 83.1 45.0 38.3 42.5 44.8 47.3
Смолян 35.8 34.6 14.2 28.4 21.6 40.3
София (столица) 343.9 25.9 144.8 22.7 199.1 28.8
София 60.6 26.7 26.2 23.6 34.4 29.8
Стара Загора 106.0 33.7 47.4 31.0 58.5 36.2
Търговище 25.2 22.7 11.4 21.0 13.8 24.3
Хасково 74.6 33.1 36.2 33.0 38.4 33.1
Шумен 47.2 27.0 21.8 25.7 25.5 28.3
Ямбол 47.9 40.9 20.9 36.4 27.1 45.2

* Индикаторът включва три показателя:
 - риск от бедност
 - нисък интензитет на икономическа активност
 - материални лишения
28.04.2021