Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване по статистически райони

Динамичен ред: SILC_2_raion.xls

Индикатори за бедност и социално включване по статистически райони*
[OV-1] Линия на бедност
година на провеждане на изследването 2021 2021
референтна година на дохода 2020 2020
статистически район Едно лице Двама възрастни с две деца под 14 години
северозападен 5 080 10 669
северен централен 5 706 11 983
североизточен 5 889 12 368
югоизточен 5 882 12 351
югозападен 7 512 15 775
южен централен 5 336 11 206
[OV-1a] Относителен дял на бедните по пол
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район общо мъже жени
северозападен 22.3 20.7 23.9
северен централен 18.5 15.8 21.1
североизточен 17.9 15.6 20.1
югоизточен 26.3 24.0 28.6
югозападен 23.2 20.1 26.0
южен централен 21.7 21.3 22.0
[OV-2] Неравенство в разпределението на дохода
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район S80_S20
северозападен 7.5
северен централен 5.2
североизточен 5.7
югоизточен 6.1
югозападен 8.9
южен централен 6.4
[SI-C2] Неравенство в разпределението на дохода - коефициент на Джини
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район коефициент на Джини
северозападен 39.7
северен централен 32.1
североизточен 34.5
югоизточен 34.7
югозападен 43.6
южен централен 35.4
[OV-C11] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район общо мъже жени
северозападен 49.3 45.8 52.6
северен централен 44.5 41.4 47.5
североизточен 40.7 36.1 45.0
югоизточен 46.9 43.6 49.9
югозападен 41.6 37.8 45.1
южен централен 43.3 42.4 44.0
[SI-C6] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери (с включени пенсии)
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район общо мъже жени
северозападен 33.9 30.9 36.7
северен централен 30.6 27.3 33.7
североизточен 28.1 25.1 30.9
югоизточен 33.1 30.1 35.9
югозападен 29.7 26.8 32.4
южен централен 30.2 29.8 30.7
[SI-S1c] Относителен дял на бедните по икономическа активност
(за лица на 18 и повече години)
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район Заети
северозападен 6.3
северен централен 8.1
североизточен 7.6
югоизточен 14.0
югозападен 12.5
южен централен 8.4
  Безработни
северозападен 50.1
северен централен 41.7
североизточен 39.7
югоизточен 59.8
югозападен 40.6
южен централен 51.4
  Пенсионери
северозападен 26.1
северен централен 29.8
североизточен 31.8
югоизточен 35.7
югозападен 40.8
южен централен 30.9
  Други неактивни
северозападен 34.2
северен централен 23.5
североизточен 28.5
югоизточен 32.6
югозападен 39.9
южен централен 35.0
[OV-11] Относителен дял на работещи бедни (за лица във възрастова група 18-64 г.) по пол
година на провеждане на изследване 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район Заети
общо мъже жени
северозападен 6.6 4.1 9.5
северен централен 8.2 8.6 7.8
североизточен 7.4 8.6 5.8
югоизточен 14.0 16.0 11.6
югозападен 12.9 13.9 11.7
южен централен 8.2 10.9 4.9
[MDSD11] Процент от населението, живеещо с материални и социални лишения по пол - нов индикатор
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район общо мъже жени
северозападен 20.8 19.9 21.6
северен централен 22.1 19.8 24.1
североизточен 17.6 15.5 19.6
югоизточен 26.0 25.4 26.5
югозападен 11.5 9.8 13.2
южен централен 23.8 23.5 24.1
[LVHL11n] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност
по възрастови групи - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район 18-64 години 0-17 години под 65 години
брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността
северозападен 56.5 15.2 38.1 28.5 94.7 18.7
северен централен 38.7 9.6 13.8 11.0 52.6 9.9
североизточен 31.6 5.9 14.8 8.7 46.4 6.5
югоизточен 34.3 6.2 9.6 5.2 43.9 5.9
югозападен 52.4 4.5 19.4 5.6 71.8 4.7
южен централен 80.2 10.3 33.3 13.7 113.5 11.1
КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР**
[PEPS01n] Население в риск от бедност или социално изключване по пол - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2021
референтна година на дохода 2020
статистически район общо мъже жени
брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността
северозападен 256.0 35.5 116.5 33.2 139.6 37.8
северен централен 251.1 32.8 113.1 30.5 138.0 34.9
североизточен 268.4 29.1 114.8 25.6 153.5 32.4
югоизточен 382.5 37.5 173.3 35.1 209.2 39.7
югозападен 591.0 28.3 252.4 25.1 338.7 31.3
южен централен 464.1 33.0 218.6 32.1 245.5 33.8

** Индикаторът включва три показателя:
 - риск от бедност
 - нисък интензитет на икономическа активност
 - материални лишения
29.04.2022