Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване по статистически райони

Динамичен ред: SILC_2_raion.xls

Индикатори за бедност и социално включване по статистически райони*
*От 2016 г. се променя продължителността на участие на домакинствата в изследването и панелът се увеличава от 4 на 6 ротационни групи.

[OV-1] Линия на бедност
година на провеждане на изследването 2020 2020
референтна година на дохода 2019 2019
статистически район Едно лице Двама възрастни с две деца под 14 години
северозападен 4 114 8 639
северен централен 5 137 10 788
североизточен 5 134 10 781
югоизточен 5 102 10 714
югозападен 6 753 14 181
южен централен 4 764 10 004
[OV-1a] Относителен дял на бедните по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район общо мъже жени
северозападен 24.0 22.8 25.2
северен централен 21.3 19.2 23.2
североизточен 19.6 17.0 22.0
югоизточен 27.0 24.7 29.2
югозападен 21.7 18.9 24.2
южен централен 23.1 22.3 23.8
[OV-2] Неравенство в разпределението на дохода
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район S80_S20
северозападен 8.5
северен централен 5.9
североизточен 6.0
югоизточен 8.1
югозападен 8.5
южен централен 6.5
[SI-C2] Неравенство в разпределението на дохода - коефициент на Джини
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район коефициент на Джини
северозападен 39.8
северен централен 33.3
североизточен 35.2
югоизточен 36.9
югозападен 41.9
южен централен 36.0
[OV-C11] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район общо мъже жени
северозападен 46.8 43.2 50.2
северен централен 41.7 39.3 44.0
североизточен 40.3 37.4 43.0
югоизточен 45.7 42.0 49.2
югозападен 38.2 35.1 41.1
южен централен 44.3 42.6 45.8
[SI-C6] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери (с включени пенсии)
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район общо мъже жени
северозападен 31.4 29.1 33.5
северен централен 29.0 26.7 31.0
североизточен 26.9 24.3 29.5
югоизточен 32.3 28.9 35.4
югозападен 27.8 25.1 30.4
южен централен 32.3 31.1 33.3
[SI-S1c] Относителен дял на бедните по икономическа активност
(за лица на 18 и повече години)
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район Заети
северозападен 6.4
северен централен 7.1
североизточен 7.3
югоизточен 9.4
югозападен 11.5
южен централен 10.3
  Безработни
северозападен 59.0
северен централен 53.0
североизточен 39.3
югоизточен 67.8
югозападен 52.1
южен централен 56.3
  Пенсионери
северозападен 23.5
северен централен 35.5
североизточен 31.5
югоизточен 34.8
югозападен 41.6
южен централен 33.8
  Други неактивни
северозападен 43.3
северен централен 31.2
североизточен 34.4
югоизточен 41.3
югозападен 28.9
южен централен 34.2
[OV-11] Относителен дял на работещи бедни (за лица във възрастова група 18-64 г.) по пол
година на провеждане на изследване 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район Заети
общо мъже жени
северозападен 6.4 4.8 8.4
северен централен 7.1 9.0 4.9
североизточен 7.4 7.2 7.7
югоизточен 9.3 11.0 7.0
югозападен 11.6 11.2 12.0
южен централен 10.3 12.2 8.1
[SI-P8] Процент от населението, живеещо с материални лишения по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район общо мъже жени
северозападен 22.0 21.4 22.6
северен централен 21.9 20.0 23.7
североизточен 19.6 18.2 21.0
югоизточен 24.8 24.4 25.2
югозападен 11.7 10.5 12.9
южен централен 23.8 23.6 23.9
[LVHL11] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност
по възрастови групи
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район 18-59 години 0-17 години под 60 години
брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността
северозападен 57.6 15.5 39.0 30.1 96.6 19.2
северен централен 32.7 8.1 8.3 6.8 41.0 7.8
североизточен 37.8 7.7 15.3 9.4 53.1 8.1
югоизточен 48.5 9.1 31.8 15.9 80.3 11.0
югозападен 52.5 4.4 12.9 3.6 65.4 4.2
южен централен 67.0 8.8 20.4 8.6 87.5 8.8
КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР*
[PEPS01] Население в риск от бедност или социално изключване по пол
година на провеждане на изследването 2020
референтна година на дохода 2019
статистически район общо мъже жени
брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността брой лица в хиляди % от съвкупността
северозападен 260.5 35.7 124.2 34.9 136.3 36.5
северен централен 253.7 32.8 113.7 30.3 140.0 35.1
североизточен 279.5 30.1 122.1 27.1 157.4 33.0
югоизточен 374.7 36.5 170.6 34.1 204.0 38.7
югозападен 563.0 26.9 239.7 23.7 323.3 29.8
южен централен 473.5 33.6 223.1 32.7 250.5 34.5

* Индикаторът включва три показателя:
 - риск от бедност
 - нисък интензитет на икономическа активност
 - материални лишения
28.04.2021