Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване общо за страната

Динамичен ред: SILC_1.xls

Индикатори за бедност и социално включване (Отворен метод за координация)
[ilc_li01] Линия на бедност
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
Едно лице в евро 3 914
в лева 7 655
в ППП 7 038
Двама възрастни с две деца под 14 години в евро 8 219
в лева 16 075
в ППП 14 780
[ilc_li02] Относителен дял на бедните по пол и възрастови групи
възрастови групи пол година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
ОБЩО общо брой лица в хиляди 1 325.9
% от съвкупността 20.6
мъже брой лица в хиляди 612.8
% от съвкупността 19.8
жени брой лица в хиляди 713.1
% от съвкупността 21.3
0-17 години общо брой лица в хиляди 299.3
% от съвкупността 26.9
18-64 години общо брой лица в хиляди 689.9
% от съвкупността 18.0
мъже брой лица в хиляди 358.0
% от съвкупността 18.5
жени брой лица в хиляди 331.9
% от съвкупността 17.5
65 и повече години общо брой лица в хиляди 336.8
% от съвкупността 22.2
мъже брой лица в хиляди 105.8
% от съвкупността 17.7
жени брой лица в хиляди 231.0
% от съвкупността 25.2
[ilc_li09] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по възраст и пол
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
възрастови групи пол  
ОБЩО общо 45.3
мъже 42.3
жени 48.1
0-17 години общо 40.5
18-64 години общо 32.5
мъже 32.0
жени 33.1
65 и повече години общо 80.9
мъже 77.7
жени 83.0
[ilc_li10] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери (с включени пенсии)
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
възрастови групи пол  
ОБЩО общо 28.5
мъже 27.2
жени 29.8
0-17 години общо 37.0
18-64 години общо 25.6
мъже 25.8
жени 25.2
65 и повече години общо 29.8
мъже 22.9
жени 34.3
[ilc_li03] Относителен дял на бедните по типове домакинства
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
Тип домакинство  
ОБЩО 20.6
Домакинства без деца 17.5
Едно лице в домакинство на възраст под 65 години 24.6
Едно лице в домакинство на възраст над 65 години 36.4
Едно лице в домакинството - жена 32.5
Едно лице в домакинството - мъж 30.5
Двама възрастни под 65 години 11.4
Двама възрастни, поне един от тях на 65 и повече години 10.7
Трима или повече възрастни 7.8
Домакинства със зависими деца 23.6
Един родител със зависими деца 42.8
Двама възрастни с едно зависимо дете 14.6
Двама възрастни с две зависими деца 21.2
Двама възрастни с три или повече зависими деца 55.2
Три или повече възрастни със зависими деца 22.4
[ilc_li04] Относителен дял на бедните по икономическа активност и по пол
(за лица на 18 и повече години)
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
икономическа активност пол  
Заети общо 11.4
мъже 12.5
жени 10.1
Незаети общо 30.1
мъже 29.2
жени 30.7
Безработни общо 56.8
мъже 62.3
жени 50.3
Пенсионери общо 23.2
мъже 18.2
жени 26.3
Други неактивни общо 32.7
мъже 31.3
жени 33.5
[ilc_iw01\iw07] Относителен дял на работещи бедни (за лица във възрастова група 18-64 г.)
(по заетост на пълно работно време/непълно работно време)
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
Заети  
общо 11.7
мъже 12.9
жени 10.4
разпределение по вид заетост  
пълно работно време 10.3
непълно работно време 30.1
[ilc_pns1] Относителен дял на бедните сред възрастните хора
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
възраст пол  
60 и повече години общо 20.9
мъже 18.0
жени 23.0
75 и повече години общо 25.1
мъже 17.2
жени 29.4
0-60 години общо 20.4
мъже 20.4
жени 20.4
0-75 години общо 20.1
мъже 20.0
жени 20.1
[ilc_di11] Неравенство в разпределението на дохода
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
Общо S80_S20 6.6
65 и повече години S80_S20 4.2
под 65 години S80_S20 7.5
[ilc_di12] Неравенство в разпределението на дохода - коефициент на Джини
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
Коефициент на Джини 37.2
[ilc_mdsd11] Процент от населението, живеещо с тежки материални и социални лишения по възраст и пол - нов индикатор
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
възрастови групи пол  
ОБЩО общо 18.0
мъже 16.7
жени 19.2
0-17 години общо 19.0
18-64 години общо 16.0
мъже 15.8
жени 16.2
65 и повече години общо 22.4
мъже 17.6
жени 25.6

Бележка: лишения 7 от 13 показатели - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство
[ilc_lvhl11n] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност
по възрастови групи и пол - нова дефиниция
година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
възрастови групи пол    
18-64 години общо брой лица в хиляди 231.0
% от съвкупността 6.6
мъже брой лица в хиляди 119.7
% от съвкупността 6.6
жени брой лица в хиляди 111.3
% от съвкупността 6.5
0-17 години общо брой лица в хиляди 91.9
% от съвкупността 8.3
под 65 години общо брой лица в хиляди 322.9
% от съвкупността 7.0
мъже брой лица в хиляди 163.6
% от съвкупността 6.9
жени брой лица в хиляди 159.3
% от съвкупността 7.1
КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР**
[ilc_peps01n] Население в риск от бедност или социално изключване по пол и възраст - нова дефиниция
възрастови групи пол година на провеждане на изследване 2023
референтна година на дохода 2022
Общо общо брой лица в хиляди 1 933.1
% от съвкупността 30.0
мъже брой лица в хиляди 875.5
% от съвкупността 28.2
жени брой лица в хиляди 1 057.6
% от съвкупността 31.6
0-17 години общо брой лица в хиляди 376.6
% от съвкупността 33.9
18-64 години общо брой лица в хиляди 1 021.8
% от съвкупността 26.7
мъже брой лица в хиляди 518.3
% от съвкупността 26.8
жени брой лица в хиляди 503.5
% от съвкупността 26.6
65 и повече години общо брой лица в хиляди 534.7
% от съвкупността 35.3
мъже брой лица в хиляди 168.9
% от съвкупността 28.3
жени брой лица в хиляди 365.8
% от съвкупността 39.9

** Индикаторът включва три показателя:
 - риск от бедност
 - нисък интензитет на икономическа активност
 - материални и социални лишения
26.04.2024