Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2020
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 2 091 074 664 665 462 195 428 032 536 182
Северна и Югоизточна България 821 318 285 178 193 990 165 349 176 801
Северозападен 138 749 49 235 32 513 30 496 26 505
Северен централен 187 219 61 286 44 233 44 293 37 407
Североизточен 233 378 83 066 60 221 45 918 44 173
Югоизточен 261 972 91 591 57 023 44 642 68 716
Югозападна и Южна централна България 1 269 756 379 487 268 205 262 683 359 381
Югозападен 911 205 258 004 184 394 178 524 290 283
Южен централен 358 551 121 483 83 811 84 159 69 098
30.11.2021