Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2020*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо за страната 410 785 382 238 23 486 4 343 718
Северна и Югоизточна България 173 726 161 883 9 859 1 718 266
Северозападен 28 622 26 612 1 658 312 40
Северен централен 36 225 33 500 2 222 437 66
Североизточен 52 549 48 966 3 010 494 79
Югоизточен 56 330 52 805 2 969 475 81
Югозападна и Южна централна България 237 059 220 355 13 627 2 625 452
Югозападен 164 520 153 029 9 361 1 787 343
Южен централен 72 539 67 326 4 266 838 109

*Предварителни данни
31.08.2021