Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2021
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 412 878 383 592 24 096 4 436 754
Северна и Югоизточна България 173 696 161 608 10 057 1 758 273
Северозападен 28 552 26 496 1 707 307 42
Северен централен 36 034 33 257 2 256 453 68
Североизточен 52 167 48 496 3 079 513 79
Югоизточен 56 943 53 359 3 015 485 84
Югозападна и Южна централна България 239 182 221 984 14 039 2 678 481
Югозападен 166 662 154 791 9 677 1 826 368
Южен централен 72 520 67 193 4 362 852 113
30.11.2022