Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2020
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 411 564 383 013 23 489 4 344 718
Северна и Югоизточна България 174 084 162 234 9 862 1 722 266
Северозападен 28 674 26 660 1 662 312 40
Северен централен 36 294 33 563 2 227 438 66
Североизточен 52 661 49 078 3 010 494 79
Югоизточен 56 455 52 933 2 963 478 81
Югозападна и Южна централна България 237 480 220 779 13 627 2 622 452
Югозападен 164 797 153 298 9 371 1 785 343
Южен централен 72 683 67 481 4 256 837 109
30.11.2021