Премини към основното съдържание

Приходи от дейността


Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2020
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 329 084 714 86 232 821 76 610 816 74 021 046 92 220 031
Северна и Югоизточна България 105 130 197 28 796 649 26 300 280 24 735 667 25 297 601
Северозападен 16 477 290 4 484 891 3 994 249 3 529 306 4 468 844
Северен централен 25 095 104 5 551 272 5 998 152 8 358 931 5 186 749
Североизточен 30 548 227 9 311 249 8 251 572 6 928 019 6 057 387
Югоизточен 33 009 576 9 449 237 8 056 307 5 919 411 9 584 621
Югозападна и Южна централна България 223 954 517 57 436 172 50 310 536 49 285 379 66 922 430
Югозападен 179 159 752 45 828 861 39 046 397 38 245 952 56 038 542
Южен централен 44 794 765 11 607 311 11 264 139 11 039 427 10 883 888
30.11.2021