Премини към основното съдържание

Разходи за дейността


Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2020
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 307 140 881 78 149 497 71 424 744 69 657 910 87 908 730
Северна и Югоизточна България 98 680 559 26 048 443 24 446 915 23 418 180 24 767 021
Северозападен 14 982 723 4 004 767 3 681 534 3 251 571 4 044 851
Северен централен 23 500 767 5 050 092 5 582 012 8 010 277 4 858 386
Североизточен 28 536 141 8 519 774 7 798 638 6 599 494 5 618 235
Югоизточен 31 660 928 8 473 810 7 384 731 5 556 838 10 245 549
Югозападна и Южна централна България 208 460 322 52 101 054 46 977 829 46 239 730 63 141 709
Югозападен 167 381 196 41 630 924 36 593 918 35 899 049 53 257 305
Южен централен 41 079 126 10 470 130 10 383 911 10 340 681 9 884 404
30.11.2021