Регионална статистика и показатели за мониторинг


 • Ние в Европейския съюз
  • Eвропейска олимпиада по статистика за ученици
  • Аз в Европейския съюз
  • Моята столица в балончета
  • Дигитални публикации
  • Инфографики
  • Социални медии
  • Международен конкурс за статистически плакат
 • България и Европейския съюз
  • Икономика и финанси
   • БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
   • Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
   • Брутен държавен дълг
   • Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
   • Общ държавен дефицит / излишък
   • Общ ХИПЦ
  • Население и социални условия
   • Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
   • Коефициент на заетост по пол, възрастова група 20-64
   • Население по възрастови групи
   • Население по гражданство - чужденци
   • Очаквана продължителност на живота, по пол
  • Промишленост, търговия и услуги
   • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
  • Енергия, околна среда и селско стопанство
   • Цени на електроенергията по тип потребител
 • Кризисни събития
  • Възникнали кризисни събития
   • Наводнения
   • Пожари
   • Свлачища
   • Земетресения
  • Възникнали кризисни събития за периода 2004-2008
 • Показатели за стратегия "Европа 2020"
 • Регионална статистика
  • Общо за страната
  • Област Благоевград
  • Област Бургас
  • Област Варна
  • Област Велико Търново
  • Област Видин
  • Област Враца
  • Област Габрово
  • Област Добрич
  • Област Кърджали
  • Област Кюстендил
  • Област Ловеч
  • Област Монтана
  • Област Пазарджик
  • Област Перник
  • Област Плевен
  • Област Пловдив
  • Област Разград
  • Област Русе
  • Област Силистра
  • Област Сливен
  • Област Смолян
  • Област София
  • Област София (столица)
  • Област Стара Загора
  • Област Търговище
  • Област Хасково
  • Област Шумен
  • Област Ямбол
 • Статистика на Европейските градове
  • Статистика на европейските градове 2018
  • Статистика на европейските градове 2016
  • Статистика на европейските градове 2012
  • Статистика на европейските градове 2009-2010
 • Устойчиво развитие

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България, 2010 - 2018“
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България, 2010 - 2018“ на български и на английски език.

  Изданието е подготвено в рамките на проект № 08142.2017.002-2017.422, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Целта на проекта е да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете и техните функционални урбанизирани ареали. 

 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.
 • Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2016” на български и на английски език.

  Изданието е подготвено в рамките на проект № 08141.2015.002-2015.601, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Целта на проекта е да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете и техните функционални урбанизирани ареали.  

 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си печатна и електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България” - на български и на английски език.

Страници