Макроикономическа статистика


 • сряда, 8 юни 2011 - 11:00

  През първо тримесечие на 2011 г. БВП възлиза на 15 903 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро БВП е съответно 8 131 млн., като на човек се падат 1 084.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.6% през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. и растеж от 3.4% през първото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

 • петък, 13 май 2011 - 11:00

  Сезонно изгладените данни на БВП през първото тримесечие на 2011 г. показват растеж от 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. и 2.5% спрямо същото тримесечие на предходната година.

 • четвъртък, 12 май 2011 - 11:00

  Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2011 г. спрямо март 2011 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Основен принос за увеличението на общия ИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от българските домакинства за лично потребление, има увеличението на цените в групата „Хранителни продукти и безалкохолни напитки”.
  Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2011 г. спрямо март 2011 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Основна причина за намалението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е намалението на цените в групата „Транспорт”. Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

 • вторник, 26 април 2011 - 15:50

  По предварителни данни на Евростат през 2010 година дефицитът на сектор „Държавно управление” на ЕС-27 възлиза на 784 107 млн. евро, или 6.4% от БВП.

 • вторник, 26 април 2011 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт през 2010 година сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 2 269.2 млн. лева, или 3.2% от БВП. Дългът на Р България за 2010 година е в размер на 11 427.8 млн. лв., или 16.2% от БВП.

 • вторник, 12 април 2011 - 11:00

  Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за март 2011 г. спрямо февруари 2011 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
  Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за март 2011 г. спрямо февруари 2011 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

 • понеделник, 14 март 2011 - 11:00

  Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за февруари 2011 г. спрямо януари 2011 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%.
  Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за февруари 2011 г. спрямо януари 2011 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

  По окончателни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
  По окончателни данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

 • петък, 11 март 2011 - 11:00

  През четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП възлиза на 19 962 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 206.5 млн., като на човек се падат 1 359.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото тримесечие и растеж от 2.8% през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.
  През 2010 г. БВП възлиза на 70 474.3 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 033 млн евро, като на човек се падат 4 786.8 евро.

 • петък, 11 март 2011 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП на един зает се увеличава със 7.8% в сравнение със същия период на предходната година, а за цялата 2010 г. се увеличава с 6.4% спрямо 2009 година.

 • сряда, 16 февруари 2011 - 11:00

  Според експресните оценка за БВП през четвърто тримесечие на 2010 година БВП в ЕС 27 нараства с 0.2% спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 1.7% за същия период.

Страници

Страници