Премини към основното съдържание

Пенсионни фондове


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
Показатели Код на Евростат 2020
Брой предприятия - бр. 11 110 28
Брой членове - бр. 48 700 4 815 718
Оборот - хил. лв. 12 110 2 559 103
Общо разходи за пенсии - хил. лв. 48 030 1 121 478
Общо инвестиции в ПФ - хил. лв. 48 100 17 257 085
Произведена продукция - хил. лв. 12 120 182 306
30.06.2022