Премини към основното съдържание

Пенсионни фондове


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
Показатели Код на Евростат 2019
Брой предприятия - бр. 11 110 28
Брой членове - бр. 48 700 4 779 444
Оборот - хил. лв. 12 110 2 653 543
Общо разходи за пенсии - хил. лв. 48 030 898 788
Общо инвестиции в ПФ - хил. лв. 48 100 15 595 826
Произведена продукция - хил. лв. 12 120 470 853
30.11.2020