Премини към основното съдържание

Пенсионни фондове


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
Показатели Код на Евростат 2021
Брой предприятия - бр. 11110 44
Брой членове - бр. 48700 4 851 188
Нетен оборот - хил. лв 12110 2 040 412
Общо разходи за пенсии - хил. лв. 48030 1 595 672
Общо инвестиции в ПФ - хил. лв. 48100 19 477 060
Стойност на продукцията - хил.лв. 12120 1 421 576
Общо покупки на стоки и услуги  - хил.лв. 13110 208 927
Добавена стойност  - хил.лв. 12150 1 212 649
Брутен излишък от основната дейност - хил.лв. 12170 1 212 649
30.06.2023