Премини към основното съдържание

Застрахователни предприятия


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Показатели Код на Евростат 2019
Общо застраховане Живото-застраховане
Брой предприятия - брой 11 110 35 14
Заети лица - брой 16 110 5 618 906
Оборот - хил. лв 12 110 2 616 648 428 919
Брутни възникнали искове - хил. лв. 32 130 1 397 104 160 762
Произведена продукция - хил.лв. 12 120 1 475 283 247 265
Покупки на стоки и услуги – хил. лв. 13 110 1 111 444 95 941
Добавена стойност по факторни цени – хил. лв. 12 150 363 839 151 324
30.11.2020