Премини към основното съдържание

Цени на природен газ за битови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.4.Gas_prices_HH.xls

ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева / ГДж1,2
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - Д1 <20 33.8801 33.8801 40.6560
Група - Д2 20 <200 31.8125 31.8125 38.1756
Група - Д3 ≥200 30.5797 30.5797 36.6951

1 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
2 От 01.07.2023 година се връща единната ставка на ДДС от 20% за всички компоненти от цената на природния газ.
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА 2023 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева/ГДж1
Енергия и снабдяване Разходи за мрежа Данъци, други плащания, налози и такси2
ОБЩО в т.ч.
Минимално Максимално ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Данъци за околната среда (Акциз) Други
Група - Д1 <20 30.7190 8.2450 5.9330 5.9330  -  - 0.0000  -
Група - Д2 20 <200 28.8209 8.5177 5.6273 5.6273  -  - 0.0000  -
Група - Д3 ≥200 27.9269 8.5461 5.4370 5.4370  -  - 0.0000  -

1 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
2 В компонент "Данъци, други плащания, налози и такси" са отразени следните промени на годишна база: 1) За периода януари - юни 2023 са валидни въведените от 09.07.2022 година промени относно акциза и ставката на ДДС за различните компоненти от цената на природния газ: размерът на ДДС върху доставката на природния газ намалява от 20% на 9%; размерът на ДДС върху услугите за доставката на природния газ, като пренос, разпределение и снабдяване остава 20%. 2) За периода юли - декември 2023: От 01.07.2023 година се връща единната ставка на ДДС от 20% за всички компоненти от цената на природния газ.
Среден дял на разходите за пренос и разпределение в компонент "Разходи за мрежа" за 2023 г.
Групи на потребление Разходи за мрежа ( 100% ) Разходи за преносна мрежа ( % ) Разходи за разпределителна мрежа ( % )
Група - Д1-Д3 100.00 16.37 83.63
29.03.2024