Премини към основното съдържание

Цени на електрическа енергия за битови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.2.El_prices_HH.xls

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - Д1 <1 000 0.1956 0.1956 0.2347
Група - Д2 1 000 <2 500 0.1943 0.1943 0.2331
Група - Д3 2 500 <5 000 0.1943 0.1943 0.2331
Група - Д4 5 000 <15 000 0.1951 0.1951 0.2341
Група - Д5 ≥15 000 0.1923 0.1923 0.2308
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА 2023 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Енергия и снабдяване Разходи за мрежа Данъци, други плащания, налози и такси
Общо в т.ч.
ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Опазване на околната среда Ядрена енергия Други
Група - Д1 <1 000 0.1100 0.0823 0.0385 0.0385 - - - - -
Група - Д2 1 000 <2 500 0.1080 0.0825 0.0381 0.0381 - - - - -
Група - Д3 2 500 <5 000 0.1067 0.0831 0.0380 0.0380 - - - - -
Група - Д4 5 000 <15 000 0.1058 0.0840 0.0380 0.0380 - - - - -
Група - Д5 ≥15 000 0.1035 0.0839 0.0375 0.0375 - - - - -
Дял на разходите за пренос и разпределние в компонент "Разходи за мрежа" за 2023 година
Групи на потребление Разходи за мрежа (100%) Разходи за преносна мрежа (%) Разходи за разпределителна мрежа (%)
Група - Д1-Д5 100.00 22.11 77.89
29.03.2024