Премини към основното съдържание

Функция “Жилищни нужди”

Динамичен ред: Social_1.3.7.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩА"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички схеми Схема 13
1170000 Обезщетения за социална защита 0.54 0.54
1172000   Базирани на имотен ценз         0.54 0.54
1172200     Обезщетения в натура       0.54 0.54
1172210       Обезщетения за наем     0.54 0.54
1172211         Социални жилища   0.00 0.00
1172212         Други обезщетения за наем   0.54 0.54
1172220       Обезщетения за лица живеещи в собствено жилище        
24.08.2021