Премини към основното съдържание

Функция “Безработица”

Динамичен ред: Social_1.3.6.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "БЕЗРАБОТИЦА"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички схеми Схема 5 Схема 15 Схема 18
1160000 Обезщетения за социална защита 556.42 424.52 35.71 96.20
1161000   Не базирани на имотен ценз         556.42 424.52 35.71 96.20
1161100     Парични обезщетения       526.65 424.52 5.94 96.20
1161110       Периодични     428.23 423.11 5.13 0.00
1161111         Обезщетения при безработица   423.11 423.11    
1161112         Частично обезщетение при безработица   0.00      
1161113         Обезщетение за ранно пенсиониране поради причини на пазара на труда   0.00      
1161114         Добавка за професионална квалификация   5.13   5.13  
1161115         Други парични периодични обезщетения   0.00      
1161120       Еднократна сума     98.42 1.41 0.81 96.20
1161121         Добавка за професионална квалификация   0.66 0.00 0.66  
1161122         Обезщетение при съкращение   96.20     96.20
1161123         Други еднократни обезщетения   1.56 1.41 0.15  
1161200     Обезщетения в натура       29.77 0.00 29.77 0.00
1161201       Придвижване и преместване     0.01   0.01  
1161202       Професионална квалификация     11.39   11.39  
1161203       Услуги по установяване и подпомагане при търсене на работа     18.34   18.34  
1161204       Други обезщетения в натура     0.04   0.04  
1162000   Базирани на имотен ценз         0.00 0.00 0.00 0.00
1162100     Парични обезщетения       0.00 0.00 0.00 0.00
1162110       Периодични     0.00 0.00 0.00 0.00
1162111         Обезщетения при безработица   0.00      
1162112         Частично обезщетение при безработица   0.00      
1162113         Обезщетение за ранно пенсиониране поради причини на пазара на труда   0.00      
1162114         Добавка за професионална квалификация   0.00      
1162115         Други парични периодични обезщетения   0.00      
1162120       Еднократна сума     0.00 0.00 0.00 0.00
1162121         Добавка за професионална квалификация   0.00      
1162122         Обезщетение при съкращение   0.00      
1162123         Други еднократни обезщетения   0.00      
1162200     Обезщетения в натура       0.00 0.00 0.00 0.00
1162201       Придвижване и преместване     0.00      
1162202       Професионална квалификация     0.00      
1162203       Услуги по установяване и подпомагане при търсене на работа     0.00      
1162204       Други обезщетения в натура     0.00      
24.08.2021