Премини към основното съдържание

Функция “Семейство/Деца”

Динамичен ред: Social_1.3.5.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "СЕМЕЙСТВО/ДЕЦА"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички схеми Схема 4 Схема 12 Схема 16 Схема 17 Схема 18
1150000 Обезщетения за социална защита 1 916.64 623.633 523.54 24.60 191.55 553.32
1151000   Не базирани на имотен ценз         1 580.86 623.633 210.49 1.86 191.55 553.32
1151100     Парични обезщетения       838.94 623.633 210.05 1.86 3.39 0.00
1151110       Периодични     810.22 623.633 181.33 1.86 3.39 0.00
1151111         Подкрепа на дохода при раждане на дете   446.90 446.899        
1151112         Обезщетение при отпуск за отглеждане на дете   176.82 176.734 0.084      
1151113         Семейни или детски надбавки   179.35   179.347      
1151114         Други парични периодични обезщетения   7.16   1.899 1.863 3.394  
1151120       Еднократна сума     28.72 0.000 28.72 0.00 0.00 0.00
1151121         Еднократна помощ при раждане   24.93   24.925      
1151122         Обезщетение за отглеждане на дете   0.00          
1151123         Други еднократни обезщетения   3.80   3.795      
1151200     Обезщетения в натура       741.92 0.000 0.44 0.00 188.16 553.32
1151201       Дневна грижа за дете     119.95       119.949  
1151202       Настаняване (квартирни)     67.94       67.936  
1151203       Домашна помощ     0.00          
1151204       Други обезщетения в натура     554.03   0.439   0.273 553.319
1152000   Базирани на имотен ценз         335.79 0.000 313.06 22.73 0.00 0.00
1152100     Парични обезщетения       335.79 0.000 313.06 22.73 0.00 0.00
1152110       Периодични     329.24 0.000 306.51 22.73 0.00 0.00
1152111         Подкрепа на дохода при раждане на дете   0.00          
1152112         Обезщетение при отпуск за отглеждане на дете   15.05   15.046      
1152113         Семейни или детски надбавки   285.35   285.349      
1152114         Други парични периодични обезщетения   28.84   6.112 22.732    
1152120       Еднократна сума     6.55 0.000 6.55 0.00 0.00 0.00
1152121         Еднократна помощ при раждане   0.00          
1152122         Обезщетение за отглеждане на дете   0.00          
1152123         Други еднократни обезщетения   6.55   6.548      
1152200     Обезщетения в натура       0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
1152201       Дневна грижа за дете     0.00          
1152202       Настаняване (квартирни)     0.00          
1152203       Домашна помощ     0.00          
1152204       Други обезщетения в натура     0.00   0      
24.08.2021