Функция “Наследници”


Динамичен ред: Social_1.3.4.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "НАСЛЕДНИЦИ"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2018
Млн.лв
    Всички схеми Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 7 Схема 8 Схема 13 Схема 18
1140000 Обезщетения за социална защита      955.53 893.02 20.76 15.53 2.19 3.47 17.38 0.18 3.01
1141000  Не базирани на имотен ценз     955.53 893.02 20.76 15.53 2.19 3.47 17.38 0.18 3.01
1141100   Парични обезщетения    955.35 893.02 20.76 15.53 2.19 3.47 17.38 0.00 3.01
1141110    Периодични   929.28 893.02 20.76 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1141111     Наследствени пенсии  300.07 283.27 5.34 11.46          
1141112     Други парични периодични обезщетения  629.21 609.76 15.42 4.04          
1141120    Еднократна сума   26.07 0.00 0.00 0.03 2.19 3.47 17.38 0.00 3.01
1141121     Помощ при смърт  5.22     0.03 2.19       3.01
1141122     Други еднократни обезщетения  20.85         3.47 17.38    
1141200   Обезщетения в натура    0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
1141201    Разноски по погребение   0.18             0.18  
1141202    Други обезщетения в натура   0.00                
1142000  Базирани на имотен ценз     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142100   Парични обезщетения    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142110    Периодични   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142111     Наследствени пенсии  0.00                
1142112     Други парични периодични обезщетения  0.00                
1142120    Еднократна сума   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142121     Помощ при смърт  0.00                
1142122     Други еднократни обезщетения  0.00                
1142200   Обезщетения в натура    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142201    Разноски по погребение   0.00                
1142202    Други обезщетения в натура 0.00                
11.08.2020

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници