Премини към основното съдържание

Функция “Наследници”

Динамичен ред: Social_1.3.4.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "НАСЛЕДНИЦИ"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички
схеми
Схема
1
Схема
2
Схема
3
Схема
4
Схема
7
Схема
8
Схема
13
Схема
18
1140000 Обезщетения за социална защита 1 003.63 935.98 20.12 15.41 2.32 3.69 20.96 0.13 5.03
1141000   Не базирани на имотен ценз         1 003.63 935.98 20.12 15.41 2.32 3.69 20.96 0.13 5.03
1141100     Парични обезщетения       1 003.51 935.98 20.12 15.41 2.32 3.69 20.96 0.00 5.03
1141110       Периодични     971.48 935.98 20.12 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1141111         Наследствени пенсии   309.32 293.04 5.02 11.26          
1141112         Други парични периодични обезщетения   662.16 642.93 15.11 4.13          
1141120       Еднократна сума     32.03 0.00 0.00 0.03 2.32 3.69 20.96 0.00 5.03
1141121         Помощ при смърт   7.38     0.03 2.32       5.03
1141122         Други еднократни обезщетения   24.65         3.69 20.96    
1141200     Обезщетения в натура       0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
1141201       Разноски по погребение     0.13             0.13  
1141202       Други обезщетения в натура     0.00                
1142000   Базирани на имотен ценз         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142100     Парични обезщетения       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142110       Периодични     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142111         Наследствени пенсии   0.00                
1142112         Други парични периодични обезщетения   0.00                
1142120       Еднократна сума     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142121         Помощ при смърт   0.00                
1142122         Други еднократни обезщетения   0.00                
1142200     Обезщетения в натура       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1142201       Разноски по погребение     0.00                
1142202       Други обезщетения в натура     0.00                
24.08.2021