Премини към основното съдържание

Функция “Навършена възраст/старост”

Динамичен ред: Social_1.3.3.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "НАВЪРШЕНА ВЪЗРАСТ"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички
схеми
Схема
1
Схема
2
Схема
3
Схема
6
Схема
7
Схема
8
Схема
17
1130000 Обезщетения за социална защита 8 115.16 7 982.01 29.77 15.57 40.23 0.76 0.00 46.84
1131000   Не базирани на имотен ценз         8 106.50 7 982.01 21.10 15.57 40.23 0.76 0.00 46.84
1131100     Парични обезщетения       8 059.66 7 982.01 21.10 15.57 40.23 0.76 0.00 0.00
1131110       Периодични     7 953.70 7 876.77 21.10 15.57 40.23 0.04 0.00 0.00
1131111         Пенсия за осигурителен стаж и възраст   6 935.56 6 908.22 10.86 15.56 0.92      
1131112         Ранна пенсия за осигурителен стаж и възраст   970.67 959.35     11.28 0.04    
1131113         Частична пенсия   0.00              
1131114         Добавка за чужда помощ   0.00              
1131115         Други парични периодични обезщетения   47.47 9.19 10.24 0.01 28.04   0.00  
1131120       Еднократна сума     105.96 105.24 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00
1131121         Други еднократни парични обезщетения   105.96 105.24       0.72    
1131200     Обезщетения в натура       46.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.84
1131201       Настняване (квартирни)     44.95             44.95
1131202       Помощ при извършване на ежедневни дейности     0.00              
1131203       Други обезщетения в натура     1.89             1.89
1132000   Базирани на имотен ценз         8.67 0.00 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132100     Парични обезщетения       8.67 0.00 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132110       Периодични     8.67 0.00 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132111         Пенсия за осигурителен стаж и възраст   8.67   8.67          
1132112         Ранна пенсия за осигурителен стаж и възраст   0.00              
1132113         Частична пенсия   0.00              
1132114         Добавка за чужда помощ   0.00              
1132115         Други парични периодични обезщетения   0.00              
1132120       Еднократна сума     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132121         Други еднократни парични обезщетения   0.00              
1132200     Обезщетения в натура       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132201       Настняване (квартирни)     0.00              
1132202       Помощ при извършване на ежедневни дейности     0.00              
1132203       Други обезщетения в натура     0.00              
24.08.2021