Функция “Навършена възраст/старост”


Динамичен ред: Social_1.3.3.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "НАВЪРШЕНА ВЪЗРАСТ"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2018
Млн.лв
    Всички схеми Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 6 Схема 7 Схема 8 Схема 17
1130000 Обезщетения за социална защита      7 745.70 7 515.19 136.12 15.39 35.35 0.89 0.00 42.76
1131000  Не базирани на имотен ценз     7 737.52 7 515.19 127.94 15.39 35.35 0.89 0.00 42.76
1131100   Парични обезщетения    7 694.76 7 515.19 127.94 15.39 35.35 0.89 0.00 0.00
1131110    Периодични   7 592.70 7 413.12 127.94 15.39 35.35 0.89 0.00 0.00
1131111     Пенсия за осигурителен стаж и възраст  6 724.55 6 591.26 117.09 15.39 0.81      
1131112     Ранна пенсия за осигурителен стаж и възраст  822.82 811.24     10.69 0.89    
1131113     Частична пенсия  0.00              
1131114     Добавка за чужда помощ  0.00              
1131115     Други парични периодични обезщетения  45.32 10.62 10.85 0.01 23.85   0.00  
1131120    Еднократна сума   102.07 102.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1131121     Други еднократни парични обезщетения  102.07 102.07            
1131200   Обезщетения в натура    42.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.76
1131201    Настняване (квартирни)   40.66             40.66
1131202    Помощ при извършване на ежедневни дейности   0.00              
1131203    Други обезщетения в натура   2.10             2.10
1132000  Базирани на имотен ценз     8.18 0.00 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132100   Парични обезщетения    8.18 0.00 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132110    Периодични   8.18 0.00 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132111     Пенсия за осигурителен стаж и възраст  8.18   8.18          
1132112     Ранна пенсия за осигурителен стаж и възраст  0.00              
1132113     Частична пенсия  0.00              
1132114     Добавка за чужда помощ  0.00              
1132115     Други парични периодични обезщетения  0.00              
1132120    Еднократна сума   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132121     Други еднократни парични обезщетения  0.00              
1132200   Обезщетения в натура    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132201    Настняване (квартирни)   0.00              
1132202    Помощ при извършване на ежедневни дейности   0.00              
1132203    Други обезщетения в натура 0.00              
11.08.2020

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници