Премини към основното съдържание

Функция “Инвалидност”

Динамичен ред: Social_1.3.2.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "ИНВАЛИДНОСТ"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички
схеми
Схема
1
Схема
2
Схема
3
Схема
6
Схема
7
Схема
8
Схема
14
Схема
17
1120000 Обезщетения за социална защита 1 598.36 749.63 103.46 8.63 0.00 2.30 3.10 453.71 277.54
1121000   Не базирани на имотен ценз         1 598.33 749.63 103.46 8.63 0.00 2.30 3.10 453.68 277.54
1121100     Парични обезщетения       1 318.88 749.63 103.46 8.63 0.00 2.30 3.10 451.77 0.00
1121110       Периодични     1 281.24 749.63 103.46 8.63 0.00 0.00 0.00 419.53 0.00
1121111         Пенсия за инвалидност   771.80 678.28 85.57 7.95          
1121112         Обезщетение за ранно пенсиониране, дължащо се на намалена работоспособност   0.00                
1121113         Добавка за чужда помощ   89.92 71.35 17.89 0.68 0.00        
1121114         Икономическа интеграция на лица с увреждания   1.29             1.29  
1121115         Други парични периодични обезщетения   418.24             418.24  
1121120       Еднократна сума     37.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 3.10 32.24 0.00
1121121         Добавка за чужда помощ   0.00                
1121122         Икономическа интеграция на лица с увреждания   32.23             32.23  
1121123         Други еднократни парични обезщетения   5.41         2.30 3.10 0.02  
1121200     Обезщетения в натура       279.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 277.54
1121201       Настаняване (квартирни)     62.11               62.11
1121202       Помощ при извършване на ежедневни дейности     164.03               164.03
1121203       Рехабилитация     19.04             1.82 17.23
1121204       Други обезщетения в натура     34.28             0.10 34.18
1122000   Базирани на имотен ценз         0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1122100     Парични обезщетения       0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1122110       Периодични     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1122111         Пенсия за инвалидност   0.00                
1122112         Обезщетение за ранно пенсиониране, дължащо се на намалена работоспособност   0.00                
1122113         Добавка за чужда помощ   0.00                
1122114         Икономическа интеграция на лица с увреждания   0.00                
1122115         Други парични периодични обезщетения   0.00                
1122120       Еднократна сума     0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1122121         Добавка за чужда помощ   0.00                
1122122         Икономическа интеграция на лица с увреждания   0.00                
1122123         Други еднократни парични обезщетения   0.03             0.03  
1122200     Обезщетения в натура       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1122201       Настаняване (квартирни)     0.00                
1122202       Помощ при извършване на ежедневни дейности     0.00                
1122203       Рехабилитация     0.00                
1122204       Други обезщетения в натура     0.00                
24.08.2021