Премини към основното съдържание

Функция “Болест/Здравна грижа”

Динамичен ред: Social_1.3.1.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "БОЛЕСТ/ЗДРАВНА ГРИЖА"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2019
Млн.лв
    Всички
схеми
Схема
1
Схема
2
Схема
3
Схема
4
Схема
9
Схема
10
Схема
11
Схема
17
1110000 Обезщетения за социална защита 5 814.21 0.47 0.04 9.38 616.16 4 361.90 68.13 673.14 85.01
1111000   Не базирани на имотен ценз         5 814.21 0.47 0.04 9.38 616.16 4 361.90 68.13 673.14 85.01
1111100     Парични обезщетения       627.58 0.00 0.00 9.38 596.77 0.00 0.00 21.43 0.00
1111110       Периодични     606.15 0.00 0.00 9.38 596.77 0.00 0.00 0.00 0.00
1111111         Платен отпуск по болест   606.11     9.38 596.74        
1111112         Други парични периодични обезщетения   0.04     0.00 0.04        
1111120       Еднократна сума     21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.43 0.00
1111121         Други еднократни парични обезщетения   21.43             21.43  
1111200     Обезщетения в натура       5 186.63 0.47 0.04 0.00 19.38 4 361.90 68.13 651.71 85.01
1111210       Болнично лечение     2 527.02 0.47 0.04 0.00 19.38 2 090.17 16.38 383.37 17.21
1111211         Директно предоставено   2 501.48   0.03     2 090.17 10.71 383.37 17.21
1111212         Реимбурсирано   25.54 0.47 0.01 0.00 19.38   5.67    
1111220       Извън болнична помощ     2 385.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2 012.49 51.75 268.34 52.75
1111221         Директно осигуряване на фармацевтични продукти   1 312.06         1 242.36   69.70  
1111222         Друго директно осигуряване   1 073.26         770.12 51.75 198.64 52.75
1111223         Реимбурсиране на фармацевтични продукти   0.00                
1111224         Други реимбурсирани   0.00                
1111230       Други обезщетения в натура     274.29         259.25     15.05
1112000   Базирани на имотен ценз         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112100     Парични обезщетения       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112110       Периодични     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112111         Платен отпуск по болест   0.00                
1112112         Други парични периодични обезщетения   0.00                
1112120       Еднократна сума     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112121         Други еднократни парични обезщетения   0.00                
1112200     Обезщетения в натура       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112210       Болнично лечение     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112211         Директно предоставено   0.00                
1112212         Реимбурсирано   0.00                
1112220       Извън болнична помощ     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112221         Директно осигуряване на фармацевтични продукти   0.00                
1112222         Друго директно осигуряване   0.00                
1112223         Реимбурсиране на фармацевтични продукти   0.00                
1112224         Други реимбурсирани   0.00                
1112230       Други обезщетения в натура     0.00                
24.08.2021