Функция “Болест/Здравна грижа”


Динамичен ред: Social_1.3.1.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "БОЛЕСТ/ЗДРАВНА ГРИЖА"
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2018
Млн.лв
    Всички схеми Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 9 Схема 10 Схема 11 Схема 17
1110000 Обезщетения за социална защита      5 336.23 0.51 0.04 9.17 576.21 3 981.02 50.81 642.38 76.10
1111000  Не базирани на имотен ценз     5 336.23 0.51 0.04 9.17 576.21 3 981.02 50.81 642.38 76.10
1111100   Парични обезщетения    592.47 0.00 0.00 9.16 557.00 0.00 0.00 26.31 0.00
1111110    Периодични   566.17 0.00 0.00 9.16 557.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1111111     Платен отпуск по болест  566.12     9.16 556.96        
1111112     Други парични периодични обезщетения  0.04     0.00 0.04        
1111120    Еднократна сума   26.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.31 0.00
1111121     Други еднократни парични обезщетения  26.31             26.31  
1111200   Обезщетения в натура    4 743.76 0.51 0.04 0.01 19.21 3 981.02 50.81 616.08 76.10
1111210    Болнично лечение   2 406.06 0.51 0.04 0.01 19.21 1 985.45 10.62 374.69 15.54
1111211     Директно предоставено  2 381.96   0.02     1 985.45 6.26 374.69 15.54
1111212     Реимбурсирано  24.10 0.51 0.02 0.01 19.21   4.36    
1111220    Извън болнична помощ   2 250.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1 921.96 40.19 241.39 46.65
1111221     Директно осигуряване на фармацевтични продукти  1 303.02         1 237.50   65.52  
1111222     Друго директно осигуряване  947.18         684.47 40.19 175.87 46.65
1111223     Реимбурсиране на фармацевтични продукти  0.00                
1111224     Други реимбурсирани  0.00                
1111230    Други обезщетения в натура   87.51         73.60     13.91
1112000  Базирани на имотен ценз     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112100   Парични обезщетения    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112110    Периодични   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112111     Платен отпуск по болест  0.00                
1112112     Други парични периодични обезщетения  0.00                
1112120    Еднократна сума   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112121     Други еднократни парични обезщетения  0.00                
1112200   Обезщетения в натура    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112210    Болнично лечение   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112211     Директно предоставено  0.00                
1112212     Реимбурсирано  0.00                
1112220    Извън болнична помощ   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1112221     Директно осигуряване на фармацевтични продукти  0.00                
1112222     Друго директно осигуряване  0.00                
1112223     Реимбурсиране на фармацевтични продукти  0.00                
1112224     Други реимбурсирани  0.00                
1112230    Други обезщетения в натура   0.00                
11.08.2020

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници