Разходи за социална защита


Динамичен ред: Social_1.2.xls

Разходи за социална защита
Разходи за социална защита по функции
Social protection expenditures by functions
2014 2015 2016 2017 2018
  млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. %
Обезщетения за социална защита
Social protection benefits
14 997.35 100.00 15 355.73 100.00 16 101.62 100.00 16 850.61 100.00 18 011.03 100.00
Болест/Здравна грижа
Sickness/health care
4 148.42 27.7 4 114.09 26.8 4 479.93 27.8 4 817.51 28.6 5 336.23 29.6
Инвалидност
Disability
1 151.95 7.7 1 161.74 7.6 1 178.20 7.3 1 248.29 7.4 1 313.26 7.3
Навършена възраст/Старост
Old age
6 594.94 44.0 6 868.07 44.7 7 138.08 44.3 7 359.68 43.7 7 745.70 43.0
Наследници
Survivors
821.55 5.5 840.75 5.5 869.23 5.4 910.23 5.4 955.53 5.3
Семейство/Деца
Family/children
1 608.30 10.7 1 681.15 10.9 1 671.28 10.4 1 796.94 10.7 1 869.31 10.4
Безработица
Unemployment
434.14 2.9 445.68 2.9 514.63 3.2 511.77 3.0 557.11 3.1
Жилищни нужди
Housing
0.10 0.0 0.46 0.0 0.43 0.0 0.44 0.0 0.46 0.0
Социално изключване
Social exclusion
237.94 1.6 243.80 1.6 249.85 1.6 205.74 1.2 233.44 1.3
11.08.2020

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници