Пенсии


Динамичен ред: Social_2.1.xls
Брой пенсионери и разходи за пенсии
 
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Финансова статистика"
Десислава Малинкова
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 439
НомерПонятияОписание
 
1Описание на даннитеТаблицата за брой пенсионери и разходи за пенсии е разработена на основата на данни на НОИ.
2Използвани класификации 
3ОбхватСъгласно законодателството видовете пенсии са групирани по източници на финансиране към трите фонда: Фонд "Пенсии", Фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" и фонд "Трудова злополука и професионална боласт". Пенсиите от Фонд "Пенсии" и фонд "Трудова злополука и професионална болест" се изплащат от ДОО, а пенсиите от Фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" се изплащат чрез трансфери от Републиканския бюджет.
4Единици на измерванeлв. и хил.лв.
5Период, за който се отнасят данните2004 - 2008 година
6Период, за който има налични данниот 2004 година
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)Кодекс за социалното осигуряване
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
9Начини на разпространение на информацията• Публикация „Статистически годишник";
• Публикация „Статистически справочник";
• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документиКодекс за социалното осигуряване
11Източници на данниСтатистически бюлетин "Пенсии" на НОИ
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеОт издания на НОИ

 

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници