Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2014 г.

През 2014 г. България е отделила 15 490.8 млн. лв. за социална защита. За финансирането на социалната защита в страната са отделени 8 199.0 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 8 282.1 млн. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: