Премини към основното съдържание

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2016 г.

Публикувано на: 26.09.2018 - 11:00

През 2016 г. разходите за социална защита са 16 455.2 млн. лв., което представлява около 17.5% от брутния вътрешен продукт на страната. През 2016 г. отчетените в ESSPROS приходи за финансиране на системата за социална защита в страната са в размер на 16 664.7 млн. лв., от които 8 153.4 млн. лв. са средства от държавния бюджет, 8 233.03 млн. лв. са средства от осигурителни вноски и 278.3 млн. лв. са класифицирани като други приходи.

Прессъобщение
Статистическа област