Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2018 г.

През 2018 г. България е отделила 18 517.1 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 7 994.1 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 11 552.1 млн. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: