Премини към основното съдържание

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2021 г.

Публикувано на: 20.09.2023 - 11:00

През 2021 г. България е отделила 25 415.8 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 13 896.9 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 15 117.8 млн. лева.

През 2021 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции, са:

  • „Болест/Здравна грижа“ - 7 420.7 млн. лева;
  • „Инвалидност“ - 2 186.5 млн. лева;
  • „Навършена възраст/Старост“ - 11 289.1 млн. лева;
  • „Наследници“ - 1 253.1 млн. лева;
  • „Семейство/Деца“ - 2 161.3 млн. лева;
  • „Безработица“ - 701.2 млн. лева;
  • „Жилищни нужди“ - 0.62 млн. лева;
  • „Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 403.3 млн. лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2021 г. заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (44.4%) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (29.2%) и „Инвалидност“ (8.6%).

Повече информация и данни за приходите и разходите за социална защита могат да бъдат намерени на сайта на Националния статистически институт, раздел „Социална защита“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ.

Статистическа област