Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2013 г.

През 2013 г. България е отделила 14 452.6 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са отделени 7 690.8 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 7 746.0 млн. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: