Премини към основното съдържание

Заетост на хората с увреждания - Допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 2011 година


ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВЪЗРАСТ, ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
(Хиляди)
Възраст
Икономическа активност
Общо Мъже Жени
Общо 878.3 394.8 483.5
По възраст
15-24 22.7 12.0 10.8
25-34 49.3 23.2 26.1
35-44 134.0 63.2 70.9
45-54 242.3 113.7 128.6
55-64 429.9 182.8 247.2
По икономическа активност
Заети 368.6 173.5 195.1
от тях по икономически сектори:
Селско, горско и рибно стопанство 29.8 18.4 11.5
Индустрия 118.3 69.2 49.1
Услуги 220.5 86.0 134.5
Безработни 58.9 31.5 27.4
Лица извън работната сила 450.8 189.7 261.1
ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВИД НА ОСНОВНИЯ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
(Хиляди)
Вид на здравословния проблем Общо Мъже Жени
Общо 878.3 394.8 483.5
Проблеми с ръцете (вкл. артрит или ревматизъм) 85.9 35.4 50.5
Проблеми с краката (вкл. артрит или ревматизъм) 93.4 44.3 49.1
Проблеми с гърба или врата (вкл. артрит или ревматизъм) 71.1 31.2 39.9
Онкологично заболяване 19.7 (5.0) 14.7
Кожни проблеми (вкл. алергични реакции) 12.0 (4.4) 7.5
Проблеми със сърцето, кръвното налягане или кръвообращението 346.4 161.2 185.2
Проблеми в областта на гръдния кош или дихателни проблеми (вкл. астма и бронхит) 25.1 13.0 12.1
Проблеми със стомаха, черния дроб, бъбреците или храносмилането 63.8 34.2 29.6
Диабет 31.9 13.2 18.8
Епилепсия 9.2 (5.4) (3.8)
Силно главоболие, мигрена 41.0 9.3 31.7
Психични, нервни или емоционални проблеми 49.1 23.1 26.1
Други трайни здравословни проблеми 29.7 15.1 14.6

( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни
ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДНО ТРАЙНО ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗРАСТ, ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
(Хиляди)
Възраст
Икономическа активност
Общо Мъже Жени
Общо 483.3 210.0 273.3
По възраст
15-24 14.0 7.2 6.8
25-34 27.9 13.5 14.4
35-44 66.4 33.4 33.0
45-54 127.0 54.2 72.8
55-64 248.0 101.7 146.3
По икономическа активност
Заети 151.3 66.1 85.2
от тях по икономически сектори:
Селско, горско и рибно стопанство 12.2 7.1 (5.1)
Индустрия 51.3 29.7 21.6
Услуги 87.8 29.3 58.5
Безработни 26.2 12.8 13.4
Лица извън работната сила 305.8 131.2 174.7

( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни
ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДНО ТРАЙНО ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИД НА ОСНОВНОТО ЗАТРУДНЕНИЕ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
(Хиляди)
Вид на затруднението Общо Мъже Жени
Общо 483.3 210.0 273.3
При виждане (дори при носене на очила) 87.5 37.7 49.8
При чуване (дори при използване на слухов апарат) 10.2 6.6 (3.6)
При ходене, изкачване на стълби 163.1 69.7 93.5
При седене или стоене прав 39.7 13.5 26.2
При запаметяване, съсредоточаване 27.0 14.7 12.3
При общуване 13.3 7.7 5.6
При протягане или пресягане 7.0 (2.8) (4.2)
При повдигане и носене на предмети 94.1 39.4 54.7
При навеждане 33.5 14.5 19.0
При хващане, задържане или въртене с ръце 7.8 (3.5) (4.3)

( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни
ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ И/ИЛИ ТРАЙНО ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИД НА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА РАБОТА
(Хиляди)
Вид на ограничението Общо Мъже Жени
Лица с поне един траен здравословен проблем и/или трайно затруднение при извършване на ежедневни дейности
Ограничение в продължителността на работното време 268.7 120.6 148.2
Ограничение във вида на работата, която могат да извършват 353.8 158.1 195.7
Ограничение в придвижването до мястото на работа 174.7 81.4 93.3
Лица с поне един траен здравословен проблем (заболяване)
Ограничение в продължителността на работното време 249.4 113.1 136.3
Ограничение във вида на работата, която могат да извършват 318.8 144.6 174.3
Ограничение в придвижването до мястото на работа 156.6 73.5 83.1
Лица с поне едно трайно затруднение при извършване на ежедневни дейности
Ограничение в продължителността на работното време 208.8 95.6 113.2
Ограничение във вида на работата, която могат да извършват 286.2 128.6 157.6
Ограничение в придвижването до мястото на работа 148.3 69.7 78.5
15.05.2012