Наблюдение на работната сила


  • Тримесечни данни
    • Работна сила и коефициенти на икономическа активност - национално ниво; статистически райони
    • Заети лица и коефициенти на заетост - национално ниво; статистически райони; области
    • Безработни лица и коефициенти на безработица - национално ниво; статистически райони
    • Лица извън работната сила - национално ниво; статистически райони
  • Годишни данни
    • Работна сила и коефициенти на икономическа активност - национално ниво; статистически райони; области
    • Заети лица и коефициенти на заетост - национално ниво; статистически райони; области
    • Безработни лица и коефициенти на безработица- национално ниво; статистически райони; области
    • Непълно заети лица и потенциална работна сила
    • Лица извън работната сила- национално ниво; статистически райони; области
    • Специфични показатели
    • Съвместяване на работа със семеен живот - Допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 2018 година

Страници

Страници