Премини към основното съдържание

Нетни заплати и средна данъчна норма

Динамичен ред: Labour_2.3.1.xls

НЕТНИ ЗАПЛАТИ
(Левове)
  2017 2018 2019 2020 2021
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР Общо 7 578 8 431 9 278 10 119 11 203
Брутна заплата (a) 6 386 7 072 7 782 8 488 9 397
Социални осигурителни вноски (b) 852 974 1 072 1 170 1 295
Данък (c) 553 610 671 732 810
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 4 981 5 487 6 039 6 586 7 292
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР Общо 10 154 11 297 12 432 13 559 15 012
Брутна заплата (a) 8 557 9 476 10 428 11 373 12 592
Социални осигурителни вноски (b) 1 142 1 306 1 437 1 567 1 735
Данък (c) 742 817 899 981 1 086
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 6 674 7 353 8 092 8 825 9 771
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР Общо 12 124 13 489 14 844 16 190 17 925
Брутна заплата (a) 10 218 11 314 12 451 13 580 15 035
Социални осигурителни вноски (b) 1 363 1 559 1 716 1 871 2 072
Данък (c) 885 976 1 074 1 171 1 296
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 7 969 8 780 9 662 10 538 11 667
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР Общо 15 155 16 861 18 555 20 238 22 406
Брутна заплата (a) 12 772 14 143 15 564 16 975 18 794
Социални осигурителни вноски (b) 1 704 1 949 2 145 2 339 2 590
Данък (c) 1 107 1 219 1 342 1 464 1 620
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 9 961 10 975 12 077 13 172 14 584
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР Общо 18 944 21 077 23 194 25 297 28 008
Брутна заплата (a) 15 965 17 679 19 455 21 219 23 493
Социални осигурителни вноски (b) 2 130 2 436 2 681 2 924 3 237
Данък (c) 1 384 1 524 1 677 1 829 2 026
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 12 452 13 718 15 097 16 465 18 230
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР Общо 25 309 28 158 30 988 33 797 37 418
Брутна заплата (a) 21 329 23 619 25 992 28 348 31 386
Социални осигурителни вноски (b) 2 845 3 255 3 582 3 906 4 325
Данък (c) 1 848 2 036 2 241 2 444 2 706
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 16 636 18 328 20 169 21 998 24 355
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР Общо 10 154 11 297 12 432 13 559 15 012
Брутна заплата (a) 8 557 9 476 10 428 11 373 12 592
Социални осигурителни вноски (b) 1 142 1 306 1 437 1 567 1 735
Данък (c) 702 777 859 941 186
Семейни добавки (d) 1 020 1 080 1 080 1 080 1 080
Нетна заплата (a-b-c+d) 7 734 8 473 9 212 9 945 11 751
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 20 156 22 426 24 679 26 916 29 800
Брутна заплата (a) 16 987 18 810 20 700 22 577 24 996
Социални осигурителни вноски (b) 2 266 2 592 2 852 3 111 3 444
Данък (c) 1 472 1 622 1 785 1 947 2 155
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 13 249 14 596 16 063 17 519 19 396
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 30 311 33 723 37 111 40 475 44 812
Брутна заплата (a) 25 544 28 286 31 128 33 950 37 588
Социални осигурителни вноски (b) 3 408 3 898 4 289 4 678 5 180
Данък (c) 2 214 2 439 2 684 2 927 3 241
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 19 923 21 949 24 155 26 345 29 168
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР Общо 15 155 16 861 18 555 20 238 22 406
Брутна заплата (a) 12 772 14 143 15 564 16 975 18 794
Социални осигурителни вноски (b) 1 704 1 949 2 145 2 339 2 590
Данък (c) 1 067 1 179 1 302 1 424 720
Семейни добавки (d) 1 020 1 080 1 080 1 080 1 080
Нетна заплата (a-b-c+d) 11 021 12 095 13 197 14 292 16 564
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 20 156 22 426 24 679 26 916 29 800
Брутна заплата (a) 16 987 18 810 20 700 22 577 24 996
Социални осигурителни вноски (b) 2 266 2 592 2 852 3 111 3 444
Данък (c) 1 432 1 582 1 745 1 907 1 255
Семейни добавки (d) 1 020 1 080 864 864 864
Нетна заплата (a-b-c+d) 14 309 15 716 16 967 18 423 21 160
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР Общо 25 309 28 158 30 988 33 797 37 418
Брутна заплата (a) 21 329 23 619 25 992 28 348 31 386
Социални осигурителни вноски (b) 2 845 3 255 3 582 3 906 4 325
Данък (c) 1 808 1 996 2 201 2 404 1 806
Семейни добавки (d) 0 864 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 16 676 19 232 20 209 22 038 25 255
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 30 311 33 723 37 111 40 475 44 812
Брутна заплата (a) 25 544 28 286 31 128 33 950 37 588
Социални осигурителни вноски (b) 3 408 3 898 4 289 4 678 5 180
Данък (c) 2 174 2 399 2 644 2 887 2 341
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 19 963 21 989 24 195 26 385 30 068

Пояснителни бележки:
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
Общо - общо разходи за труд - брутните годишни заплати за лицата от конкретния семеен модел плюс размера на социалните осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Брутна заплата - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Соцални осигурителни вноски - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Данък - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Семейни добавки - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Нетна заплата - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспадат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СРЕДНА ДАНЪЧНА НОРМА
(Проценти)
  2017 2018 2019 2020 2021
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР 9.6 10.6 11.7 12.6 6.7
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР 13.7 14.5 15.2 15.8 11.9
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 15.8 16.4 18.0 18.4 15.3
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР 21.8 18.6 22.2 22.3 19.5
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 21.8 22.3 22.3 22.3 20.0

Пояснителни бележки:
Средна данъчна норма = ((Д + СОВ - СД) / БЗ)*100
или
Средна данъчна норма = (1 - (НЗ / БЗ))*100
Данък (Д) - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Соцални осигурителни вноски (СОВ) - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Семейни добавки (СД) - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Брутна заплата (БЗ) - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Нетна заплата (НЗ) - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспаднат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
17.03.2023