Премини към основното съдържание

Нетни заплати и средна данъчна норма

Динамичен ред: Labour_2.3.1.xls

НЕТНИ ЗАПЛАТИ
(Левове)
  2016 2017 2018 2019 2020
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР Общо 6 908 7 578 8 431 9 278 10 119
Брутна заплата (a) 5 850 6 386 7 072 7 782 8 488
Социални осигурителни вноски (b) 755 852 974 1 072 1 170
Данък (c) 509 553 610 671 732
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 4 585 4 981 5 487 6 039 6 586
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР Общо 9 257 10 154 11 297 12 432 13 559
Брутна заплата (a) 7 838 8 557 9 476 10 428 11 373
Социални осигурителни вноски (b) 1 011 1 142 1 306 1 437 1 567
Данък (c) 683 742 817 899 981
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 6 144 6 674 7 353 8 092 8 825
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР Общо 11 053 12 124 13 489 14 844 16 190
Брутна заплата (a) 9 359 10 218 11 314 12 451 13 580
Социални осигурителни вноски (b) 1 207 1 363 1 559 1 716 1 871
Данък (c) 815 885 976 1 074 1 171
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 7 337 7 969 8 780 9 662 10 538
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР Общо 13 817 15 155 16 861 18 555 20 238
Брутна заплата (a) 11 699 12 772 14 143 15 564 16 975
Социални осигурителни вноски (b) 1 509 1 704 1 949 2 145 2 339
Данък (c) 1 019 1 107 1 219 1 342 1 464
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 9 171 9 961 10 975 12 077 13 172
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР Общо 17 271 18 944 21 077 23 194 25 297
Брутна заплата (a) 14 624 15 965 17 679 19 455 21 219
Социални осигурителни вноски (b) 1 886 2 130 2 436 2 681 2 924
Данък (c) 1 274 1 384 1 524 1 677 1 829
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 11 464 12 452 13 718 15 097 16 465
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР Общо 23 074 25 309 28 158 30 988 33 797
Брутна заплата (a) 19 537 21 329 23 619 25 992 28 348
Социални осигурителни вноски (b) 2 520 2 845 3 255 3 582 3 906
Данък (c) 1 702 1 848 2 036 2 241 2 444
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 15 315 16 636 18 328 20 169 21 998
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР Общо 9 257 10 154 11 297 12 432 13 559
Брутна заплата (a) 7 838 8 557 9 476 10 428 11 373
Социални осигурителни вноски (b) 1 011 1 142 1 306 1 437 1 567
Данък (c) 643 702 777 859 941
Семейни добавки (d) 1 020 1 020 1 080 1 080 1 080
Нетна заплата (a-b-c+d) 7 204 7 734 8 473 9 212 9 945
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 18 376 20 156 22 426 24 679 26 916
Брутна заплата (a) 15 560 16 987 18 810 20 700 22 577
Социални осигурителни вноски (b) 2 007 2 266 2 592 2 852 3 111
Данък (c) 1 355 1 472 1 622 1 785 1 947
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 12 197 13 249 14 596 16 063 17 519
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 27 633 30 311 33 723 37 111 40 475
Брутна заплата (a) 23 398 25 544 28 286 31 128 33 950
Социални осигурителни вноски (b) 3 018 3 408 3 898 4 289 4 678
Данък (c) 2 038 2 214 2 439 2 684 2 927
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 18 342 19 923 21 949 24 155 26 345
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР Общо 13 817 15 155 16 861 18 555 20 238
Брутна заплата (a) 11 699 12 772 14 143 15 564 16 975
Социални осигурителни вноски (b) 1 509 1 704 1 949 2 145 2 339
Данък (c) 979 1 067 1 179 1 302 1 424
Семейни добавки (d) 1 020 1 020 1 080 1 080 1 080
Нетна заплата (a-b-c+d) 10 231 11 021 12 095 13 197 14 292
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 18 376 20 156 22 426 24 679 26 916
Брутна заплата (a) 15 560 16 987 18 810 20 700 22 577
Социални осигурителни вноски (b) 2 007 2 266 2 592 2 852 3 111
Данък (c) 1 315 1 432 1 582 1 745 1 907
Семейни добавки (d) 1 020 1 020 1 080 864 864
Нетна заплата (a-b-c+d) 13 257 14 309 15 716 16 967 18 423
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР Общо 23 074 25 309 28 158 30 988 33 797
Брутна заплата (a) 19 537 21 329 23 619 25 992 28 348
Социални осигурителни вноски (b) 2 520 2 845 3 255 3 582 3 906
Данък (c) 1 662 1 808 1 996 2 201 2 404
Семейни добавки (d) 0 0 864 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 15 355 16 676 19 232 20 209 22 038
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 27 633 30 311 33 723 37 111 40 475
Брутна заплата (a) 23 398 25 544 28 286 31 128 33 950
Социални осигурителни вноски (b) 3 018 3 408 3 898 4 289 4 678
Данък (c) 1 998 2 174 2 399 2 644 2 887
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 18 382 19 963 21 989 24 195 26 385

Пояснителни бележки:
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
Общо - общо разходи за труд - брутните годишни заплати за лицата от конкретния семеен модел плюс размера на социалните осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Брутна заплата - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Соцални осигурителни вноски - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Данък - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Семейни добавки - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Нетна заплата - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспадат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СРЕДНА ДАНЪЧНА НОРМА
(Проценти)
  2016 2017 2018 2019 2020
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР 8.1 9.6 10.6 11.7 12.6
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР 12.5 13.7 14.5 15.2 15.8
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 14.8 15.8 16.4 18.0 18.4
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР 21.4 21.8 18.6 22.2 22.3
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 21.4 21.8 22.3 22.3 22.3

Пояснителни бележки:
Средна данъчна норма = ((Д + СОВ - СД) / БЗ)*100
или
Средна данъчна норма = (1 - (НЗ / БЗ))*100
Данък (Д) - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Соцални осигурителни вноски (СОВ) - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Семейни добавки (СД) - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Брутна заплата (БЗ) - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Нетна заплата (НЗ) - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспаднат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
10.08.2022