Премини към основното съдържание

Нетни заплати и средна данъчна норма

Динамичен ред: Labour_2.3.1.xls

НЕТНИ ЗАПЛАТИ
(Левове)
    2015 2016 2017 2018 2019
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР Общо 6 392 6 908 7 578 8 431 9 278
Брутна заплата (a) 5 413 5 850 6 386 7 072 7 782
Социални осигурителни вноски (b) 698 755 852 974 1 072
Данък (c) 471 509 553 610 671
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 4 243 4 585 4 981 5 487 6 039
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР Общо 8 565 9 257 10 154 11 297 12 432
Брутна заплата (a) 7 253 7 838 8 557 9 476 10 428
Социални осигурителни вноски (b) 936 1 011 1 142 1 306 1 437
Данък (c) 632 683 742 817 899
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 5 685 6 144 6 674 7 353 8 092
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР Общо 10 227 11 053 12 124 13 489 14 844
Брутна заплата (a) 8 660 9 359 10 218 11 314 12 451
Социални осигурителни вноски (b) 1 117 1 207 1 363 1 559 1 716
Данък (c) 754 815 885 976 1 074
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 6 789 7 337 7 969 8 780 9 662
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР Общо 12 784 13 817 15 155 16 861 18 555
Брутна заплата (a) 10 825 11 699 12 772 14 143 15 564
Социални осигурителни вноски (b) 1 396 1 509 1 704 1 949 2 145
Данък (c) 943 1 019 1 107 1 219 1 342
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 8 486 9 171 9 961 10 975 12 077
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР Общо 15 980 17 271 18 944 21 077 23 194
Брутна заплата (a) 13 531 14 624 15 965 17 679 19 455
Социални осигурителни вноски (b) 1 746 1 886 2 130 2 436 2 681
Данък (c) 1 179 1 274 1 384 1 524 1 677
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 10 607 11 464 12 452 13 718 15 097
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР Общо 21 350 23 074 25 309 28 158 30 988
Брутна заплата (a) 18 078 19 537 21 329 23 619 25 992
Социални осигурителни вноски (b) 2 332 2 520 2 845 3 255 3 582
Данък (c) 1 575 1 702 1 848 2 036 2 241
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 14 171 15 315 16 636 18 328 20 169
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР Общо 8 565 9 257 10 154 11 297 12 432
Брутна заплата (a) 7 253 7 838 8 557 9 476 10 428
Социални осигурителни вноски (b) 936 1 011 1 142 1 306 1 437
Данък (c) 592 643 702 777 859
Семейни добавки (d) 1 020 1 020 1 020 1 080 1 080
Нетна заплата (a-b-c+d) 6 745 7 204 7 734 8 473 9 212
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 17 003 18 376 20 156 22 426 24 679
Брутна заплата (a) 14 397 15 560 16 987 18 810 20 700
Социални осигурителни вноски (b) 1 857 2 007 2 266 2 592 2 852
Данък (c) 1 254 1 355 1 472 1 622 1 785
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 11 286 12 197 13 249 14 596 16 063
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 25 569 27 633 30 311 33 723 37 111
Брутна заплата (a) 21 650 23 398 25 544 28 286 31 128
Социални осигурителни вноски (b) 2 793 3 018 3 408 3 898 4 289
Данък (c) 1 886 2 038 2 214 2 439 2 684
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 16 971 18 342 19 923 21 949 24 155
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР Общо 12 784 13 817 15 155 16 861 18 555
Брутна заплата (a) 10 825 11 699 12 772 14 143 15 564
Социални осигурителни вноски (b) 1 396 1 509 1 704 1 949 2 145
Данък (c) 903 979 1 067 1 179 1 302
Семейни добавки (d) 1 020 1 020 1 020 1 080 1 080
Нетна заплата (a-b-c+d) 9 546 10 231 11 021 12 095 13 197
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 17 003 18 376 20 156 22 426 24 679
Брутна заплата (a) 14 397 15 560 16 987 18 810 20 700
Социални осигурителни вноски (b) 1 857 2 007 2 266 2 592 2 852
Данък (c) 1 214 1 315 1 432 1 582 1 745
Семейни добавки (d) 1 020 1 020 1 020 1 080 864
Нетна заплата (a-b-c+d) 12 346 13 257 14 309 15 716 16 967
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР Общо 21 350 23 074 25 309 28 158 30 988
Брутна заплата (a) 18 078 19 537 21 329 23 619 25 992
Социални осигурителни вноски (b) 2 332 2 520 2 845 3 255 3 582
Данък (c) 1 535 1 662 1 808 1 996 2 201
Семейни добавки (d) 0 0 0 864 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 14 211 15 355 16 676 19 232 20 209
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 25 569 27 633 30 311 33 723 37 111
Брутна заплата (a) 21 650 23 398 25 544 28 286 31 128
Социални осигурителни вноски (b) 2 793 3 018 3 408 3 898 4 289
Данък (c) 1 846 1 998 2 174 2 399 2 644
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 17 011 18 382 19 963 21 989 24 195

Пояснителни бележки:
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
Общо - общо разходи за труд - брутните годишни заплати за лицата от конкретния семеен модел плюс размера на социалните осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Брутна заплата - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Соцални осигурителни вноски - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Данък - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Семейни добавки - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Нетна заплата - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспадат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СРЕДНА ДАНЪЧНА НОРМА
(Проценти)
  2015 2016 2017 2018 2019
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР 7 8.1 9.6 10.6 11.7
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР 11.8 12.5 13.7 14.5 15.2
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 14.2 14.8 15.8 16.4 18.0
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР 21.4 21.4 21.8 18.6 22.2
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 21.4 21.4 21.8 22.3 22.3

Пояснителни бележки:
Средна данъчна норма = ((Д + СОВ - СД) / БЗ)*100
или
Средна данъчна норма = (1 - (НЗ / БЗ))*100
Данък (Д) - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Соцални осигурителни вноски (СОВ) - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Семейни добавки (СД) - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Брутна заплата (БЗ) - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Нетна заплата (НЗ) - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспаднат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
31.03.2021