Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_2.2.2.xls

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(левове)
Статистически райони /
Области
Година
2020
Северозападен район 13 121
 -Видин 11 253
 -Враца 15 537
 -Ловеч 12 594
 -Монтана 12 487
 -Плевен 12 660
Северен централен район 13 330
 -Велико Търново 13 008
 -Габрово 13 902
 -Разград 13 902
 -Русе 13 591
 -Силистра 11 727
Североизточен район 14 356
 -Варна 15 299
 -Добрич 12 548
 -Търговище 13 368
 -Шумен 13 345
Югоизточен район 13 842
 -Бургас 13 473
 -Сливен 12 370
 -Стара Загора 15 010
 -Ямбол 13 055
Югозападен район 20 821
 -Благоевград 10 881
 -Кюстендил 11 519
 -Перник 12 359
 -София 15 857
 -София(столица) 22 950
Южен централен район 13 388
 -Кърджали 12 705
 -Пазарджик 13 090
 -Пловдив 14 171
 -Смолян 12 037
 -Хасково 11 642
30.11.2021