Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_2.2.2.xls

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(левове)
Статистически райони /
Области
Година
2021
Северозападен район 14 885
 -Видин 12 855
 -Враца 17 324
 -Ловеч 14 244
 -Монтана 13 983
 -Плевен 14 608
Северен централен район 15 033
 -Велико Търново 14 545
 -Габрово 15 771
 -Разград 15 517
 -Русе 15 443
 -Силистра 13 272
Североизточен район 16 179
 -Варна 17 201
 -Добрич 14 099
 -Търговище 15 110
 -Шумен 15 105
Югоизточен район 15 391
 -Бургас 14 852
 -Сливен 14 033
 -Стара Загора 16 673
 -Ямбол 14 779
Югозападен район 23 331
 -Благоевград 12 226
 -Кюстендил 12 719
 -Перник 14 074
 -София 17 697
 -София(столица) 25 724
Южен централен район 15 058
 -Кърджали 14 508
 -Пазарджик 14 842
 -Пловдив 15 937
 -Смолян 13 379
 -Хасково 12 906
30.11.2022