Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_2.2.2.xls

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
(левове)
Статистически райони /
Области
Година
2019
Северозападен район 11 860
 -Видин 10 302
 -Враца 13 874
 -Ловеч 11 365
 -Монтана 11 165
 -Плевен 11 567
Северен централен район 12 105
 -Велико Търново 11 619
 -Габрово 12 895
 -Разград 12 814
 -Русе 12 329
 -Силистра 10 572
Североизточен район 13 269
 -Варна 14 282
 -Добрич 11 440
 -Търговище 12 035
 -Шумен 12 124
Югоизточен район 12 687
 -Бургас 12 301
 -Сливен 11 085
 -Стара Загора 13 914
 -Ямбол 12 048
Югозападен район 19 025
 -Благоевград 9 810
 -Кюстендил 10 576
 -Перник 11 434
 -София 14 586
 -София(столица) 21 040
Южен централен район 12 190
 -Кърджали 11 356
 -Пазарджик 11 675
 -Пловдив 12 996
 -Смолян 11 106
 -Хасково 10 566
30.11.2020